Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất trong 3 số

     

I. Những bài tập viết công tác tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất, giá trị to nhất.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất trong 3 số

1. Viết chương trình tìm giá trị bé dại nhất vào 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập tự bàn phím).

*
Viết chương trình pascal kiếm tìm số lớn nhất và bé dại nhất" width="594">

2. Viết công tác tìm giá trị lớn số 1 trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bỏ bàn phím).

*
Viết chương trình pascal tìm kiếm số lớn số 1 và nhỏ nhất (ảnh 2)" width="600">

3. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất, bé dại nhất vào 4 số a, b, c, d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu nhì :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu ba :"); readln(c);

ifmaxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;

End.

Xem thêm: Top 16 Game Mobile Nhiều Người Chơi Nhất Thế Giới, Top 10 Game Mobile Hay Nhất 2020

4. Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên gồm n phần tử. In ra màn hình hiển thị phần tử bé dại nhất, phần tử lớn duy nhất và cực hiếm trung bình của list ra màn hình

*
Viết chương trình pascal kiếm tìm số lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất (ảnh 3)" width="597">

II. Các dạng câu lệnh trong chương trình Pascal 


1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu điều kiện true thì biểu thức sẽ được thực hiện, còn nếu đk false thì biểu thức sẽ không còn được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được sử dụng trong ngôi trường hợp nhằm so sánh những phép toán hoặc những phép toán tất cả điều kiện.

Ví dụ: So sánh nhị số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Tức thị lặp với chu kỳ biết trước, ví như ta hiểu rằng số lần tái diễn của một hàng số, một tổng,… thì ta sẽ thực hiện for…do….

For := lớn vị

Trong đó: 

Biến bao gồm kiểu số nguyên integerGiá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu cùng là thứ hạng số nguyên.Câu lệnh rất có thể là câu lệnh 1-1 (một lệnh) xuất xắc lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ một tới 10 bằng Pascal

*
Viết chương trình pascal tra cứu số lớn số 1 và nhỏ dại nhất (ảnh 4)" width="468">

3. Câu lệnh while…do…

Câu lệnh while… do… tức thị lặp với số lần không biết trước và phụ thuộc vào vào một điều kiện rõ ràng và chỉ tạm dừng khi đk đó sai.

Trong Pascal câu lệnh lặp cùng với số lần không biết trước là: 

while vị ;

Ví dụ: Tính S là tổng những số trường đoản cú nhiên làm sao cho số S nhỏ dại nhất để S > 1000

*
Viết lịch trình pascal tra cứu số lớn số 1 và nhỏ nhất (ảnh 5)" width="401">

III. Những cấu trúc trong công tác pascal lớp 11

1. Kết cấu rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh có dạng: 

- Dạng thiếu: If then (đã được học tập ở lớp 8)

- Dạng đủ If then else

Ở dạng đủ câu lệnh được hiểu như sau: nếu đúng thì được thực hiện, ngược lại thì được thực hiện.

Ví dụ: nếu như x := khổng lồ do ;

Ví dụ: 

For i:=1 lớn 5 vày writeln(‘i= ’,i);

Ta được tác dụng như sau: 

*
Viết lịch trình pascal search số lớn số 1 và nhỏ dại nhất (ảnh 6)" width="267">

- Dạng lặp lùi