Tư thế ngồi thiền của đức phật

     
Trong những bài xích giảng của Phật còn lưu giữ lại, bao gồm bốn bài giảng được những người học Thiền ngơi nghỉ nhiều tổ quốc và nhiều thế hệ xem như bảo vật. Bố bài (Tứ niệm xứ, Thân hành niệm và cửa hàng niệm tương đối thở) Đức Phật nói về phương thức và hiệu quả của Thiền, bài sót lại (Đại ghê Saccaka) nói về sự việc chứng ngộ của bao gồm Đức Phật.

Bạn đang xem: Tư thế ngồi thiền của đức phật


*

Qua kinh nghiệm tay nghề thiền tập và tâm chân thành giao lưu và học hỏi lời Phật, bạn học Thiền thấy mong Thiền với thụ hưởng được tác dụng tốt đẹp của Thiền, ngồi thiền phải được ưu tiên thực tập.

a. Kỷ thuật Thiền:

Đọc lại từng lời Phật giảng trong gớm Saccaka, Tứ niệm xứ, Thân hành niệm và tiệm niệm khá thở, fan học Thiền thấy có bố kỷ thuật Thiền được Đức Phật chia sẻ.

1. Chánh niệm:

Chánh niệm được hiểu là “ghi nhận 1-1 thuần”. Ghi nhận những gì vẫn diễn ra, không công ty quan, không tham dự vào cảm hứng hay nhận thức. Như Đức Phật nói: “Tỉnh giác, vị ấy thở vô; thức giấc giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri (biết): Tôi thở vô dài; xuất xắc thở ra dài, vị ấy tuệ tri (biết): Tôi thở ra dài; xuất xắc thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri (biết): Tôi thở vô ngắn; xuất xắc thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri (biết): Tôi thở ra ngắn.”<1> . Chánh niệm làm việc đây chính là ghi nhận, biết tương đối thở ra mắt như nó vẫn là. Không có suy nghĩ, không tồn tại mong muốn, không tồn tại phán xét, không tồn tại can dự và không tồn tại áp đặt. Để thân, tâm, hơi thở và ngoại giới tự nhiên, fan hành Thiền chỉ bao gồm một yêu ước là “quan gần cạnh và ghi nhận”. Mục tiêu của chánh niệm là đạt tới mức tâm giải thoát.

2. Quán niệm:

Quán niệm được đọc là “ghi nhận gồm chủ ý”. Tiệm niệm không giống Chánh niệm ngơi nghỉ chổ “có nhà ý” và “đơn thuần”. Người quán niệm thay vị chỉ 1-1 thuần ghi thừa nhận (như Chánh niệm), tín đồ ấy ghi dìm theo chủ kiến của mình. Như Đức Phật nói: “Cảm giác toàn thân, tôi vẫn thở vô, vị ấy tập; cảm hứng toàn thân, tôi vẫn thở ra, vị ấy tập; An tịnh toàn thân, tôi vẫn thở vô, vị ấy tập; An tịnh toàn thân, tôi đang thở ra, vị ấy tập.”<2> . Quán niệm tại chỗ này (như lời Phật) có nghĩa thứ 1 phải tất cả chủ ý, kế tiếp ghi nhấn theo ý kiến đó. Lời lí giải “Cảm giác toàn thân, tôi đang thở vô, vị ấy tập; cảm hứng toàn thân, tôi vẫn thở ra, vị ấy tập” cho thấy rõ người tập Thiền thở tất cả ý thức và chủ quan ghi nhận cảm xúc toàn thân mình. Mục tiêu của cửa hàng niệm là nhìn thấy sự thật của thân, tâm và nước ngoài giới, đạt tới mức tuệ giải thoát.

3. Hướng tâm:

Hướng trung ương được hiểu là đưa chổ chính giữa ý mình đào bới một mục tiêu, thực hiện một mục đích. Với đa số ai bao gồm tâm giải thoát cùng tuệ giải thoát, phía tâm đó là cách thực hiện thần lực tinh thần. Đại ghê Saccaka còn ghi lại Đức Phật dựa vào sử dụng phương pháp hướng trọng điểm mà thành công minh trí, ghi nhớ lại toàn cục quá khứ của mình: “Với vai trung phong định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, ko phiền não, nhu nhuyến, dễ dàng sử dụng, vững vàng chắc, yên tâm như vậy, Ta dẫn tâm, hướng trung tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống vượt khứ, như 1 đời, nhì đời, ba đời, tứ đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, cha mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, những hoại kiếp, những thành kiếp, những hoại và thành kiếp. Ta nhớ tại chỗ kia, Ta có tên như cầm cố này, loại họ như vậy này, kẻ thống trị như cầm cố này, lâu khổ lạc như thế này, tuổi thọ cho mức như thế này. Sau khoản thời gian chết tại khu vực kia, Ta được sinh ra tại vị trí nọ. Tại vị trí ấy, Ta mang tên như nắm này, mẫu họ như vậy này, ách thống trị như cố gắng này, lâu khổ lạc như vậy này, tuổi thọ mang lại mức như vậy này.” <3>


b. Mục đích Thiền:

Khi đã nắm bắt được kỷ thuật thiền, để có tác dụng tốt trong thiền tập, bạn học thiền cũng cần thấy rõ mục tiêu thiền tập của mình. Thiếu mục đích rõ ràng, bạn thiền tập khó có đủ nhiệt độ tình, tinh tấn, kiên trì để thành tựu phần nhiều gì cần thành tựu.

Trong bài bác giảng cửa hàng niệm tương đối thở, Tứ niệm xứ tốt Thân hành niệm, Đức Phật đa số nói rõ mục tiêu và kế quả của thực hành. Lấy ví dụ như trong Tứ niệm xứ Đức Phật nói: “Này những Tỷ-kheo, đó là con đường độc nhất (Tứ niệm xứ) đưa tới thanh tịnh cho việc đó sanh, vượt ngoài sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành công chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.”

Như thế, mục đích Thiền (theo lời Phật) rất rõ ràng là vượt ngoài sầu não, bài trừ khổ ưu, thành tích chánh trí và hội chứng ngộ Niết-bàn. Trong kinh Thân hành niệm Đức Phật còn liệt kê cả mười kết quả đó của Thân hành niệm để bạn học Thiền biết và tự có mục đích:

“(1) Lạc bất lạc được nhiếp phục, với bất lạc ko nhiếp phục vị ấy, với vị ấy sống luôn luôn luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên; (2) ghê đảm thấp thỏm được nhiếp phục, và khiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ấy, với vị ấy luôn luôn nhiếp phục tởm đảm lo lắng được khởi lên. (3) Vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, khía cạnh trời, các loài rắn rết, các cách nói cạnh tranh chịu, nặng nề chấp nhận. Vị ấy có chức năng chịu đựng được gần như cảm lâu về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, mang tới chết điếng. (4) tùy theo ý muốn, không tồn tại khó khăn, không tồn tại mệt nhọc, không tồn tại phí sức, vị ấy hội chứng được tứ Thiền, thuần túy vai trung phong tư, lúc này lạc trú. (5) Vị ấy bệnh được các loại thần thông, một thân hiện nay ra nhiều thân, nhiều thân hiện nay một thân; hiện nay hình trở nên đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang lỗi không; độn thổ trồi lên ngang qua lục địa như ở trong nước; đi bên trên nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên hư không phải như con chim; với bàn tay, đụng và rờ phương diện trăng và mặt trời, hầu hết vật bao gồm đại oai lực, đại oai phong thần như vậy; gồm thể, thân gồm thần thông bay cho đến Phạm thiên; (6) cùng với thiên nhĩ thanh tịnh rất nhân, hoàn toàn có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên với loài Người, ở xa giỏi ở gần. (7) Với trọng tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của những chúng sanh, những loại người; tâm bao gồm tham, biết tâm tất cả tham; trung ương không tham, biết trung khu không tham; tâm bao gồm sân, biết tâm bao gồm sân; trung khu không sân, biết trung khu không sân; tâm có si, biết tâm gồm si; tâm không si, biết trọng điểm không si; tâm chuyên chú, biết tâm chăm chú; trung khu tán loạn, biết trung ương tán loạn; chổ chính giữa đại hành, biết trung tâm đại hành; trung ương không đại hành, biết chổ chính giữa không đại hành; trung ương chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; trung ương vô thượng, biết trung ương vô thượng; trọng điểm Thiền định, biết trọng tâm Thiền định; trung khu không Thiền định, biết trung tâm không Thiền định; vai trung phong giải thoát, biết tâm giải thoát; trọng tâm không giải thoát, biết trung ương không giải thoát. (8) Vị ấy lưu giữ đến những đời sống vượt khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, nhị mươi đời, bố mươi đời, tư mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, vị ấy lưu giữ đến những đời sống thừa khứ với những nét đại cương và các chi tiết. (9) cùng với thiên nhãn thuần tịnh, vô cùng nhân, vị ấy thấy sự sống và sự bị tiêu diệt của chúng sanh. Vị ấy hiểu ra rằng bọn chúng sanh tín đồ hạ liệt, kẻ cao sang, siêu mẫu đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ xấu số đều vị hạnh nghiệp của họ. (10) với việc diệt trừ những lậu hoặc, sau khi tự mình triệu chứng tri với thượng trí, vị ấy triệu chứng đạt và an trú ngay lập tức trong hiện nay tại, trung ương giải thoát, tuệ giải thoát không tồn tại lậu hoặc.”<4>

*

c. Ngồi Thiền:

Có kỷ thuật và tất cả mục đích, bạn học Thiền được xem như sẽ có đk đủ nhằm sẳn sàng thực hành và thành tựu. Năng lượng nhiệt tâm, tinh đề xuất của người ấy sẽ cho những người ấy đủ bền chí và sáng tạo để đi tới được tốt đẹp trên con đường Thiền. Cần chú ý là chổ chính giữa thiền chứ chưa phải thân thiền. Thân đang theo tâm. Tuy nhiên, thân ngồi lặng trong bốn thế hoa sen được Phật khuyến khích.

1. Ngồi yên

Chọn một không gian yên tĩnh, loáng mát, thích phù hợp với điều kiện bạn dạng thân. Lựa chọn khu rừng, cội cây, hay nơi ở trống theo ý kiến đề xuất của Đức Phật nhằm ngồi thiền thì sẽ càng hay <5>. Ngồi kiết già hoặc bán già (tư nỗ lực hoa sen), sống lưng thẳng (tự nhiên, không gượng gập ép), trở về với khoảng thời gian rất ngắn hiện tại, ghi nhận hiện trạng của thân và tâm. Vào trường hợp tất cả bệnh, rất có thể ngồi im trên ghế.

2. Chánh niệm tương đối thở

Khi đang ngồi yên (như phần ngồi yên), mắt nhắm nhẹ, ý thức tương đối thở ra vào, buông thư trả toàn, ghi dấn hơi thở vào với ra, biết rõ thực trạng của thân và tâm nhưng không có phán xét hay áp đặt ngẫu nhiên một hệ giá trị sống nào. Trường đoản cú nhiên, tĩnh lặng, biết hơi thở ra vào, cảm giác rung động của sự việc sống đang diễn ra trong thân, trung khu và ngoại giới. Ghi nhận solo thuần. Cảm nhận đối chọi thuần. Biết rõ đối chọi thuần. Để thế giới và bao gồm mình như nó là, chỉ cất giữ một trung khu biết rõ. Thư giản, hồn nhiên, định tĩnh, trong sạch theo từng khá thở ra vào. Vượt khứ cùng tương lai rũ vứt hết. An trú chánh niệm (ghi nhận đơn thuần) trong giây phút hiện tại. Tại đây với ngay hiện nay là toàn cục chính mình, là việc sống thiết yếu mình. Không truy tìm, không ngại lắng, không mơ tưởng, bạn ngồi thiền ngồi yên ổn với tâm tĩnh lặng, chú tâm biết rõ khá thở ra vào như chính nó. Như thế, fan học thiền đã thực tập chánh niệm tương đối thở trong bốn thế ngồi yên (Thiền chánh niệm khá thở).

Ngồi lặng chánh niệm tương đối thở là bài bác thiền tập căn bản trong toàn bộ các bài thiền tập được Phật hướng dẫn. Nó là căn nguyên cơ phiên bản của thiền tập theo Đức Phật. Khiếp Tứ niệm xứ, Thân hành niệm và quán niệm hơi thở còn lưu lại lời Phật phía dẫn những học trò thực hành bài thiền tập cơ phiên bản này: “Ở đây, này những Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi cho khu rừng, hay phải đi đến nơi bắt đầu cây, hay phải đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết-già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở ra. Tốt thở vô dài, vị ấy biết: Tôi thở vô dài. Giỏi thở ra dài, vị ấy biết: Tôi thở ra dài. Tuyệt thở vô ngắn, vị ấy biết: Tôi thở vô ngắn. Tuyệt thở ra ngắn, vị ấy biết: Tôi thở ra ngắn.

Ngồi lặng chánh niệm khá thở nếu như được thực tập giỏi đẹp trong tầm 30 đến 45 phút, hoàn toàn có thể làm cho trung khu rất an với thân hết sức khoẻ. Một sự thư giản, định tĩnh, an lạc xuất hiện bao che thân tâm bạn thực tập. Đời sống người ấy đang trở yêu cầu sinh động, gồm lòng thương và hết sức biết trân trọng từ bỏ thân và muôn loại. Tất nhiên, trường hợp ai ngồi yên ổn chánh niệm hơi thở nhiều giờ và không ngừng mở rộng chánh niệm vào đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng và hành động, fan ấy cũng rất có thể phát triển định, đi vào những tầng thiền <6> và thành tích được vai trung phong giải thoát.

3. Quán niệm

Trong trường hợp ngồi yên ổn chánh niệm tương đối thở bị trở trinh nữ do các tâm niệm không mời mà mang đến quá nhiều, bạn ngồi thiền hoàn toàn có thể chuyển sang cửa hàng niệm tương đối thở. Phương pháp thực tập như sau: Vẫn ngồi yên, cơ mà thay vì chỉ ghi nhận hơi thở đối kháng thuần, ko phản ứng, phán xét, tín đồ ngồi thiền có thể niệm “hít” lúc thở vào và niệm “thở” lúc thở ra (niệm “hít”, “thở” theo khá thở ra vào có chủ kiến và cảm nhận sự sống sinh động, tươi đuối của thân tâm). Thời hạn thực tập trung bình khoảng 30 – 45 phút. Khi thấy vai trung phong an tịnh hơn, vọng niệm ít hơn, rất có thể trở lại thực hành thực tế chánh niệm tương đối thở nhằm đi sâu hơn vào sự yên bình và cải tiến và phát triển định.

Đối với ai lúng túng trước chết choc hay gồm sự bám mắc những vào thanh danh cùng tự ngã, tiệm niệm về Năm uẩn <7> (thân thể, cảm xúc, tri giác, tâm tư nguyện vọng và nhấn thức) được khích lệ thực hành. Bạn ấy thực tập như sau (để quán niệm gồm hiệu quả, cần học gọi lời Phật về năm uẩn vô ngã): Trong tứ thế ngồi yên, ý thức tương đối thở, tín đồ thiền tập cảm giác sự sinh sống và cảm giác sự yên ổn tĩnh phía bên trong chính mình, khởi niệm về xác thân và thấy rõ đó là xác thân; khởi niệm về cảm xúc và thấy rõ đó là cảm xúc; khởi niệm về tri giác với thấy rõ đấy là tri giác; khởi niệm về tâm tư tình cảm và thấy rõ đây là tâm tư; khởi niệm về nhấn thức và thấy rõ đấy là nhận thức. Thực tập khởi niệm và nhìn thấy cụ thể từng uẩn (như trên) thuần thục, tiếp nối quán niệm: “Năm uẩn không phải là tôi; tôi không phải là năm uẩn” (nương vào niệm khởi, dùng bé mắt trọng tâm nhìn từng uẩn một cùng thấy rõ thân thể và trung ương thức ko gì khác quanh đó sự phối kết hợp tự nhiên của năm uẩn. Nó vô hay và không có tự ngã). Khi sẽ thực tập thuần thục tiệm niệm “Năm uẩn chưa hẳn là tôi, tôi không phải là năm uẩn”, tiếp tục thực tập quán niệm: “Năm uẩn chưa hẳn là của tôi; năm uẩn duyên sinh cùng vô thường” (quán niệm mang đến đâu, dùng con mắt tâm nhìn thấy rõ đến đó). Cuối cùng, tiệm niệm: “Chấp thủ năm uẩn, khổ cực sinh; ko chấp thủ năm uẩn, thống khổ diệt” (quán niệm mang lại đâu, dùng con mắt tâm nhìn thấy được rõ đến đó). Thực hành quán niệm về Năm uẩn như thế cho đến thuần thục, người thực hành sẽ không chấp thủ trường đoản cú ngã, sợ chết và ước danh.

Trường đúng theo ai đó quá yêu xác thân và nặng về nhục dục, quán niệm tướng bất tịnh <8> được khích lệ thực hành. Cách thực hành thực tế như sau: Trong bốn thế ngồi yên, ý thức tương đối thở, bạn thiền tập cảm giác sự sống, nhằm thân trung tâm thư thái, trường đoản cú nhiên, kế tiếp khởi vai trung phong quán niệm tướng bất tịnh . Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tuỷ, thận, tim, gan, lá lách, phổi, ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước bọt, nước mủ, nước tiểu. Niệm tên từng thành phần (như trên). Niệm mang đến đâu trung tâm thấy rõ cho đó. Thấy từng thành phần bất tịnh và thấy thân xác vừa lòng thành từ gần như thành phần bất tịnh ấy cũng bất tịnh, vươn lên là hoại theo thời gian. Nếu cửa hàng niệm về tướng mạo bất tịnh thuần thục, chổ chính giữa yểm ly cùng ly tham so với thân xác sinh khởi. Bạn hành thiền hiện nay biết áp dụng thân xác một bí quyết sáng suốt, dữ thế chủ động và bổ ích lợi thiết thật cho phiên bản thân cùng muôn loài. Bệnh tự yêu và chổ chính giữa nhục dục đã theo thời hạn biến mất. Xem các hình ảnh về dịch da liễu như lậu, giang mai, sida… cũng giúp cho quán niệm tướng tá bất tịnh khôn cùng tốt. Xem, ghi nhận trong lòng trí và bốn duy về những bất tịnh tương tác với những hình hình ảnh bệnh domain authority liễu một thời gian, các đam mê nhục dục và dịch tự yêu sẽ tương đối dễ loại trừ. Fan thiền tập vẫn an trú một cách thoải mái và rất có thể yểm ly thuận tiện với dục đời.

Xem thêm: Kỳ Thi Đại Học Tiếng Anh Là Gì Và Những Thông Tin Liên Quan, Thi Đại Học Tiếng Anh Là Gì

4. Hướng tâm

Khi đang vào được các tầng thiền, thành công xả niệm thanh tịnh, fan hành thiền có thể học theo Phật tác ý hướng trọng tâm đến những đời sống quá khứ, ghi nhớ lại những tiền kiếp của bản thân mình (túc mạng minh). Cũng có thể hướng vai trung phong khai triển thần thông và thấy được túc mệnh của người khác (thiên nhãn minh). Riêng biệt ở giai đoạn tiền nhập định, tác ý hướng tâm sẽ giúp đỡ cho trung ương có triết lý và thao tác chuyên chú hơn. Tác ý hướng chổ chính giữa cũng là 1 phương tiện gửi năng lượng tinh thần đến quả đât sống hữu hình cũng giống như vô hình một biện pháp hiệu quả. Phương pháp tác ý hướng chổ chính giữa gửi tích điện tinh thần như sau: Trong bốn thế ngồi yên, nhằm hơi thở tự nhiên và thân chổ chính giữa thư thái, nếu còn muốn gửi năng lượng tinh thần đến mang đến ai, nói bởi miệng hoặc niệm trong tâm địa những gì mình thích gửi, sau đó hướng về người ấy bằng toàn thể tình cảm, tình thật và sự tốt đẹp bản thân có. Hoàn toàn có thể năm phút hướng vai trung phong một lần. Thời hạn giữa của các lần phía tâm, fan hướng trung tâm trở về với tương đối thở cùng an trú chánh niệm toàn diện trong khoảng thời gian rất ngắn hiện tại.

Trường phù hợp muốn lý thuyết cho vai trung phong mình định tĩnh, fan thiền tập có thể tập hướng tâm như sau: Vẫn trong tư thế ngồi yên, nhằm hơi thở tự nhiên và thoải mái và thân tâm thư thái, khởi niệm hoặc nói thành giờ đồng hồ câu tác ý “định tĩnh”. Cứ vài phút lại tác ý “định tĩnh”. Lặp đi lặp lại tác ý như thế cho đến hết thời hạn ngồi thiền quy định. Lưu ý là luôn ý thức tương đối thở, để chổ chính giữa ở tâm trạng xả, thư giản với tươi mát hoàn toàn trong quy trình hướng tâm. Mong muốn tâm buông xả một quá khứ, từ bỏ một thói quen, mến yêu, tha đồ vật hay đơn giản là nuôi dưỡng một trung ương nguyện nào đó đều hoàn toàn có thể ứng dụng phương pháp hướng chổ chính giữa này nhằm thực hiện. Chỉ việc đổi câu tác ý “định tĩnh” thành câu tác ý khác, ví như “buông xả”… là được. Một điểm đặc biệt quyết định thành công là lúc tác ý phía tâm, hãy để tích điện tác ý hướng vai trung phong đó bước vào từng tế bào, bao trùng không gian quanh mình, có tác dụng rung rượu cồn sự sinh sống trong từng tế bào của bản thân và từng nguyên tử sinh sống của không khí bao quanh, sau đó hướng tâm.

d. Xả Thiền

Ở tiến độ đầu thực tập ngồi thiền, tín đồ thực tập được khích lệ ngồi từ 30 mang đến 45 phút. Tuỳ theo sự định tĩnh của trung tâm và sự thoải mái của thân, bạn ngồi thiền rất có thể tăng thời hạn ngồi thiền lên 60 phút, 90 phút giỏi 120 phút. Sau thời gian ngồi thiền, 3 đến 5 phút thư giản thân thể được khuyến khích. Lúc này, bạn ngồi thiền có thể dũi chân, xoa bóp, mát xa mặt, thận cùng uốn dẽo cơ thể nếu cần. Tại những thiền viện, thư giản thân thể sau ngồi thiền gọi là xả thiền. Các bước xả thiền được lí giải như sau: (1) Nuốt nước miếng xuống; (2) hít vào một hơi dài bằng mũi, thở ra một khá dài bởi miệng; (3) hạ sống lưng xuống, mở đôi mắt lớn, buông thỏng nhì tay, cúi đầu xuống cho cầm đụng cổ, nghiên đầu sang đề xuất và trái; (4) nâng nhì vai lên, thun phông đầu xuống nhằm vai chạm vào cổ; (5) núm chặt cả hai bàn tay thành thay đấm; (6) nhị tay xoa thận đến nóng; (7) hai tay bóp cơ bắp tay; (8) nhị tay bóp cơ đùi với đầu gối; (9) cúi người xuống mức giá trước; (10) cúi bạn về 2 bên đầu gối; (11) bung chân ra, bóp bắp chân và bàn chân; (12) dũi trực tiếp chân, hai tay chạm đất; (13) lắc fan sang trái và phải; (14) chuyển chân về bên lại trong bốn thế hoa sen; (15) đôi tay nắm thành rứa đấm và gồng lên tổng thể cơ thể; (16) chấp tay sen búp chánh niệm với hồi hướng; (17) đọc béo hoặc tâm niệm lời hồi hướng: Nguyện đem công đức này, hướng tới khắp tất cả, bọn chúng sanh rất nhiều tỉnh thức, Phật pháp được thắm nhuần, tình thương luôn luôn có mặt, hòa bình được dựng xây. Nguyện rước công đức này, kết nối nhân duyên thiện, nuôi dưỡng trọng tâm biết ơn, sống an lạc chánh niệm, ly tham và buông xả, hướng chổ chính giữa từ an nhiên; (18) chào nhau kết thúc.

e. Mỗi bước nở hoa sen

Khi mới thực hành thực tế thiền, người thực hành thực tế có thể gặp một số hiện tượng lạ thân trung tâm nào đó. Vào trường vừa lòng như thế, người thực hành được đề nghi từ đặt thắc mắc tại sao và lưu ý tham vấn tín đồ có tay nghề thiền đa dạng mẫu mã để được hỗ trợ.

Sự kiên trì luôn luôn được mệnh danh trong hành thiền. Sinh sống đạo đức, có kỷ luật và phát trung ương từ ái là các trợ duyên vô cùng kết quả để thành công thiền.

Đừng mong chờ kết quả nhưng hãy trải nghiệm từng thời gian thiền. Thiền là việc trở về kỳ diệu. Trở về thấy mình, thấy cuộc sống đích thực, thấy ta người như là chính nó. Thấy từ bỏ do.

Từng bước từng bước một với sự say mê thú tìm hiểu chính mình và niềm tin vui lạc từ trọng điểm định tĩnh sở hữu lại, người thực hành thiền sẽ mỗi bước từng bước tiến tới đẹp cùng thơm như một đoá sen. Hoa sen tinh thần sẽ nở. Niềm hạnh phúc đích thực, an toàn nội tại, tự do thoải mái tâm thức và không những thế nữa, chỉ có bạn hành thiền bắt đầu biết được mình.

Thích Nhuận Đạt

——————<1> tởm Tứ Niệm Xứ, Trung cỗ Kinh I, Hòa thượng Minh Châu dịch Việt.<2>Kinh Tứ Niệm Xứ, Trung bộ Kinh I, Hòa thượng Minh Châu dịch Việt.<3>Đại tởm Saccaka, Trung bộ Kinh I, Hòa thượng Minh Châu dịch Việt.<4>Kinh Thân hành niệm, Trung cỗ Kinh 3, Hòa thượng Minh Châu dịch Việt.<5>Kinh niệm xứ, Thân hành niệm và cửa hàng niệm hơi thở, Đức Phật phần lớn đề nghi chọn nơi chốn như vậy.<6>Trong Đại khiếp Saccaka, Đức Phật tất cả kể lại kinh nghiệm phiên bản thân về tư tầng thiền: Này Aggivessana, sau khoản thời gian ăn thô thực và được sức lực trở lại, Ta ly dục, ly pháp bất thiện, hội chứng và trú Thiền sản phẩm công nghệ nhất, một trạng thái tin vui lạc bởi ly dục sanh, gồm tầm, có tứ. Này Aggivessana, do vậy lạc thọ khởi lên vị trí Ta được tồn tại nhưng lại không chi phối trung tâm Ta. Khử tầm và tứ, hội chứng và trú Thiền máy hai, một trạng thái tin vui lạc vày định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh độc nhất vô nhị tâm. Này Aggivessana, do vậy lạc thọ khởi lên địa điểm Ta, được tồn tại nhưng mà không chi phối tâm Ta. Ly tin vui trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc lâu mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thiết bị ba. Này Aggivessana, bởi vậy lạc thọ khởi lên địa điểm Ta, được tồn tại mà lại không bỏ ra phối trọng điểm Ta. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đang cảm thọ trước, bệnh và trú Thiền thiết bị tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Aggivessana, do đó lạc lâu khởi lên chỗ Ta, được tồn tại nhưng không đưa ra phối vai trung phong Ta.<7>Tham khảo thêm về phương phương pháp quán niệm năm uẩn bởi vì Phật share trong khiếp vô bửa tướng. Lịch sử vẻ vang ghi nhận: Sau buổi đưa pháp luân, trong đội 5 vị Tỳ-kheo nghe Pháp, Koṇḍanna (Kiều è cổ như) đã hội chứng đắc trái Thánh Nhập Lưu, là vị Thánh Nhân đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. Tiếp theo sau, mỗi ngày một vị bệnh đắc trái Thánh Nhập Lưu. Đến 6 ngày sau, team 5 vị Tỳ-khưu mọi đã triệu chứng đắc, thành bậc Thánh Nhập Lưu. Qua ngày máy bảy, Đức Phật thường xuyên một bài thủ thỉ về Vô ngã (Kinh Vô bửa tướng – Anattalakkhaṇasutta). Sau thời điểm nghe xong về Vô ngã, 5 vị Tỳ-kheo trọn vẹn thành tựu trái vị A-la-hán (Arahan).<8>Tham khảo thêm bí quyết quán niệm tướng tá bất tịnh được Phật chia sẻ trong ghê Bốn nghành quán niệm và Thân hành niệm