Trường đại học sư phạm kĩ thuật tphcm

     

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đang bằng lòng ra mắt thông báo tuyển sinch hệ đại học năm 2021.

Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm kĩ thuật tphcm


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo ban bố tuyển sinh năm 2021 trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPTP HCM cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, Các ngành tuyển chọn sinh

Các ngành tuyển sinh vào năm 2021 ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPSài Gòn như sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nhúng với IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Robot cùng trí tuệ nhân tạoMã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất vật dụng (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật gỗ cùng nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nghệ thuật dự án công trình xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Kiến trúc nội thấtMã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Công nghệ thứ liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ hòa hợp xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: D01, D96
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật laptop (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn điều khiển với auto hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo lắp thêm (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật dự án công trình phát hành (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn ô tô (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ báo cáo (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kế toán (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Thương mại điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật môi trường thiên nhiên (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Thiết kế thời trang (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: 1. Tân oán, Anh, Vẽ TT, 2. Toán thù, Văn, Vẽ TT
Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn máy vi tính (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn điều khiển cùng tự động hóa hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo sản phẩm công nghệ (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng tạo ra (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn ô tô (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt độ (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ đọc tin (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thực phđộ ẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPTP HCM năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán thù, Lý, Anh)Khối B00 (Toán thù, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán, Văn uống, Anh)Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán, Anh, Khoa học từ bỏ nhiên)Khối D96 (Tân oán, Anh, KHXH)Khối V01 (Toán thù, Văn uống, Vẽ TT)Khối V02 (Toán thù, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán thù, Văn uống, Vẽ ĐT)Khối V04 (Tân oán, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán thù, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Vnạp năng lượng, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn uống, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Văn uống, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, Pmùi hương thức xét tuyển

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPSài Gòn tuyển sinh theo những phương thức xét tuyển, bao gồm:

Pmùi hương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trực tiếp theo khí cụ của Sở GD&ĐT, thay thể:

*
*

Phương thức 2: Xét học tập bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng biệt theo 3 nhóm như sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường THPT chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường trung học phổ thông Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường trung học phổ thông còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm: Viết Bài Làm Văn Số 2 Lớp 10, Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 10

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) x3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: Yêu cầu Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinch đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT TPHCM hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPTP HCM, ĐH Mỹ thuật TPSài Gòn.

Pmùi hương thức 3: Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi trung học phổ thông năm 2021Điểm xét tuyển chọn = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (không nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển chọn ngành bao gồm môn hệ số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x giờ Anh/Điểm NK) x 3/4 + Điểm ưu tiênCác ngành nhân hệ số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm giờ Anh: Môn tiếng Anh thông số 2Ngành Thiết kế thời trang và năng động, Thiết kế bối cảnh, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Môn Vẽ thông số 2 Pmùi hương thức 4: Xét kết hợp hiệu quả thi trung học phổ thông 2021 cùng tổ chức thi riêng rẽ năng khiếu

Các ngành áp dụng: Thiết kế năng động, Thiết kế hình ảnh, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất.

3, Hồ sơ và vẻ ngoài ĐK xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh xét học bạ hoặc xét tuyển chọn trực tiếp sẵn sàng cỗ hồ sơ bao gồm:

Bản sao công bệnh học bạ THPTGiấy chứng nhận chứng từ Anh văn uống (nếu có)

Thời gian nộp hồ nước sơ: Tháng 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinch nộp trực tiếp trên Phòng tuyển sinh của trường ĐHSPKT TPHCM.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học giá tiền trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHồ Chí Minh năm học tập 2021 – 2022 như sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – 20.500.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng bằng giờ đồng hồ Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương thơm trình rất chất lượng bằng giờ đồng hồ Anh: 33.000.000đ/năm họcCmùi hương trình chất lượng cao Việt – Nhật: Học lịch trình như hệ CLC giờ Việt + 50 tín chỉ giờ đồng hồ Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem chi tiết điểm chuẩn những cách làm tại: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm chuyên môn TPHCM

Ngành họcĐiểm chuẩn
201820192020
Sư phạm giờ đồng hồ Anh20.9323.0425.5
Thiết kế đồ vật họa20.42123.75
Thiết kế thời trang18.618.4422
Ngôn ngữ Anhtrăng tròn.522.324
Kinc doanh Quốc tế21.625
Tmùi hương mại điện tửđôi mươi.422.425.4
Kế toán19.321.124.25
Công nghệ nghệ thuật vật dụng tính20.622.925.75
Hệ thống nhúng với IoT25
Công nghệ thông tin21.823.926.5
Kỹ thuật dữ liệu19.122.224.75
Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng xây dựng19.421.323.75
Hệ thống nghệ thuật công trình xây dựng19.222.75
Công nghệ nghệ thuật cơ khí21.122.925.25
Công nghệ sản xuất máytrăng tròn.0521.925
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử21.423.126
Công nghệ kỹ thuật ô tô21.623.726.5
Công nghệ nghệ thuật nhiệt19.421.524.25
Năng lượng tái tạo18.852123.5
Robot và trí tuệ nhân tạo25.227
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tửđôi mươi.6522.825.4
Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông19.6521.725.4
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa21.2523.526
Công nghệ chuyên môn Hóa học2122.425.5
Công nghệ thiết bị liệu17.818.5521.5
Công nghệ chuyên môn môi trường18.351921.5
Quản lý công nghiệptrăng tròn.422.225.3
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng21.523.326.3
Công nghệ chuyên môn in18.620.323.5
Kỹ thuật công nghiệp19.119.823.5
Kỹ thuật y sinc (Điện tử Y sinh)19trăng tròn.7524
Công nghệ thực phẩmtrăng tròn.8522.225.25
Công nghệ vật tư dệt may18
Công nghệ may20.221.124
Kỹ nghệ gỗ cùng nội thất1718.522
Kiến trúc18.6đôi mươi.3322.25
Kỹ thuật thiết kế công trình xây dựng giao thông16.3518.422
Quản lý xây dựng17.7trăng tròn.323.5
Quản trị nhà hàng với hình thức dịch vụ ăn uống uống19.221.424.25
Kỹ thuật người vợ công16.718
Kiến trúc nội thất21.25
Cmùi hương trình rất tốt dạy dỗ bởi tiếng Việt
Kế toán17.71921.5
Công nghệ nghệ thuật trang bị tính18.921.223.75
Công nghệ thông tintrăng tròn.222.325.25
Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng17.418.621
Công nghệ nghệ thuật cơ khí19.521.423.75
Công nghệ chế tạo máy19trăng tròn.723.25
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử19.921.724.25
Công nghệ nghệ thuật ô tôtrăng tròn.822.725.25
Công nghệ kỹ thuật nhiệt18.319.722
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử19.42123.5
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông17.919.522
Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóatrăng tròn.422.225
Công nghệ chuyên môn môi trường161719.5
Quản lý công nghiệp18.9520.223.5
Công nghệ nghệ thuật in1718.220
Công nghệ thực phẩm19.22023.25
Công nghệ may17.918.221
Thiết kế thời trang22
Chương thơm trình chất lượng cao dạy dỗ bằng tiếng Anh
Công nghệ nghệ thuật sản phẩm công nghệ tính18.1đôi mươi.3522.5
Công nghệ thông tin2021.824.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng16.917.820
Công nghệ chuyên môn cơ khí18.7đôi mươi.521.25
Công nghệ chế tạo máy18.219.521
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử19.42122
Công nghệ nghệ thuật ô tô20.221.824.25
Công nghệ nghệ thuật nhiệt17.618.0520
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử18.919.321
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông17.6518.420
Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa19.921.523
Quản lý Công nghiệp18.521.25
Công nghệ thực phẩm18.4518.4521
Chương thơm trình chất lượng cao Việt – Nhật
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử – viễn thông21
Công nghệ sản xuất máy21

Clip đánh giá ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM