Tin tức mu

     

Cập nhật: Ngày 7 tháng 3 năm 2022 Theo Lệnh của Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara, cơ sở bảo hiểm y tế của quý khách BẮT BUỘC PHẢI đến QUÝ VỊ XÉT NGHIỆM COVID-19. Hãy phát âm nguyên văn Lệnh sinh hoạt đây.​Trước thực trạng các trường thích hợp nhiễm tăng vọt cấp tốc vì biến hóa thể Omicron, Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara đã ban hành lệnh y tế mới yêu cầu các nhân viên đang làm việc trong một số môi trường xung quanh cụ thể có khá nhiều rủi ro nhiễm phải cập nhật tình trạng tiêm đề phòng COVID-19 (ví dụ: sẽ tiêm ngừa rất đầy đủ và vẫn tiêm liều cung cấp ngừa COVID-19 giả dụ đã hội tụ đủ điều kiện). Lệnh của Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara Được update Và tu chỉnh Về bài toán Yêu mong Nhân Viên trong các Môi Trường có tương đối nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm hơn Phải update Tình Trạng Tiêm ngừa Covid-19 - Ngày 7 mon 3 năm 2022


Tất cả các dữ liệu thống kê về COVID-19 của Quận hạt đã đưa sang sử dụng bạn dạng Thăm Dò Ước Đoán dân sinh Cộng Đồng Hoa Kỳ trong 5 năm của cục Kiểm Kê dân sinh Hoa Kỳ. đầy đủ ước đoán dân số này cho thấy thêm số liệu đúng đắn hơn về dân sinh và những thống kê số lượng dân sinh trong Quận hạt của chúng ta dựa trên dữ liệu khảo sát dân số sơ bộ của năm 2020. Trước đây, các dữ liệu thống kê của chúng ta đã thực hiện Bảng Dự Đoán số lượng dân sinh Quận Hạt của cục Tài Chánh đái Bang dựa trên Sắc Tộc/Chủng Tộc và Độ Tuổi.

Bạn đang xem: Tin tức mu

Các cập nhật trên bảng thống kê, bao gồm cả thông tin về tiêm ngừa vẫn được tạm ngưng để tập hợp dữ liệu với tiểu bang California; một khi vấn đề này được giải quyết, cửa hàng chúng tôi sẽ tiếp tục update theo kế hoạch trình đã định. Các quận hạt đang có những xấp xỉ tạm thời trong số liệu tiêm ngừa nhận được từ tè Bang California vị quá trình phối kết hợp dữ khiếu nại trong khối hệ thống số liệu tiêm ngừa của tiểu Bang. Quận Hạt mong muốn sẽ xử lý được quá trình phối hợp dữ kiện với những giao động về tiêm đề phòng này vào thời điểm giữa tháng Tư 2022.

Xem thêm: Hà Nội: Chính Thức Cho Phép Đổi Khu Vực Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Tại Hà Nội


**Dữ liệu về các trường hợp tử vong đã được cập nhật vào mỗi trang bị Sáu

Các thống kê lại về COVID-19 khác có thể tìm thấy tại tài liệu và report về COVID-19.

Số liệu tử vong tạm thời hoàn toàn có thể chưa được những thống kê vì những trường vừa lòng tử vong đang rất được điều tra.

 

Các thông tin Mới quan Trọng

Lệnh Của Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara Được cập nhật Và tu sửa Về việc Yêu ước Nhân Viên trong số Môi Trường có rất nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm rộng Phải update Tình Trạng Tiêm phòng ngừa COVID-19Ban hành ngày 7 tháng 3 năm 2022

Hủy bỏ Lệnh Y Tế ban hành Ngày 2 mon 8, 2021 yêu thương Cầu toàn bộ Mọi người Phải sở hữu Khăn bít Mặt bên trong NhàBan hành ngày 28 tháng hai năm 2022

Lệnh Yêu mong Cơ Sở chăm sóc Y Tế hỗ trợ Xét NghiệmBan hành ngày 31 tháng một năm 2022