Thực dân pháp xâm lược

     

(Thanhuytphcm.vn) - Đầu mon 9/1858, thực dân Pháp nổ súng tiến công Đà Nẵng, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, dân tộc ta đề xuất đương đầu cùng với họa xâm lăng xuất phát điểm từ 1 nước phương Tây, trọn vẹn chiếm ưu rứa về tiềm lực kinh tế, quân sự, duy nhất là về vũ khí, technology quân sự. Với truyền thống lịch sử yêu nước nồng thắm và ý chí kiên cường, bất khuất, trong veo nửa vào cuối thế kỷ 19 (1858-1896), phần đông nhân dân trên khắp phần đa miền giang sơn đã anh dũng chiến đấu, tích cực cùng quan lại quân triều đình hoặc từ mình vực lên chống thực dân Pháp. Tuy vậy thực dân Pháp chết thật phục được triều đình công ty Nguyễn, tuy vậy không thể tiêu diệt tinh thần binh đao của dân tộc bản địa Việt Nam.

Bạn đang xem: Thực dân pháp xâm lược


Các phong trào yêu nước tiêu biểu vượt trội như: phong trào Cần vương do những văn thân, sĩ phu yêu thương nước lãnh đạo, ra mắt sôi nổi trong toàn nước và kéo dài thêm hơn nữa 10 năm từ bỏ 1885 đến 1896; các cuộc nổi lên chống quân thôn tính ở những vùng địch chiếm đóng, tiêu biểu như: khởi nghĩa Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy Dương, Nguyễn Hữu Huân; những cuộc đương đầu của nhân dân các địa phương trung du miền núi, nổi bật nhất là khởi nghĩa lặng Thế vì chưng Hoàng Hoa Thám chỉ đạo (1884 - 1913); những cuộc khởi nghĩa: hương Khê (1885 - 1896) vì chưng Phan Đình Phùng với Cao chiến thắng lãnh đạo; ba Đình (1886 - 1887) vày Phạm Bành và Đinh Công Tráng đứng đầu; bến bãi Sậy (1885 - 1889) vị Nguyễn Thiên Thuật chỉ huy; cuộc nổi dậy ở Hưng Hóa (1885 - 1889) của Nguyễn quang quẻ Bích; phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tứ sản do người lớn tuổi Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo; cuộc khởi nghĩa yên ổn Bái vị Nguyễn Thái học lãnh đạo.

Các văn thân, sĩ phu yêu thương nước, những người đứng đầu các cuộc chống chọi đã nhờ vào dân, tin cẩn vào sức khỏe và ý chí quật cường của nhân dân, đổi thay ngọn cờ quy tụ, cấu kết nhân dân kháng Pháp. Truyền thống cuội nguồn yêu nước quật cường của dân tộc bản địa trỗi dậy to gan mẽ, quần chúng khắp toàn quốc tích cực đứng dậy chống lại quân thù xâm lược, bảo đảm an toàn đất nước. Nhưng vị thiếu con đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên lần lượt thất bại.

Xem thêm: Xem Phim Đăc Công Sở Kiều Truyện Phần 2 Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện


*

Đảng cùng sản việt nam ra đời, tổ chức và chỉ huy mọi thắng lợi của phương pháp mạng Việt Nam

3/1945, trung ương Đảng ra thông tư “Nhật - Pháp đột kích và hành vi của bọn chúng ta”.

4/1945, Trung ương tập trung Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, ra quyết định nhiều vụ việc quan trọng, thống nhất những lực lượng trang bị thành vn Giải phóng quân.

Từ mon 4/1945, cao trào kháng Nhật, cứu nước ra mắt mạnh mẽ.

Đầu tháng 5/1945, bác Hồ từ bỏ Cao bằng về Tuyên Quang, lựa chọn Tân Trào có tác dụng căn cứ lãnh đạo cách mạng cả nước.

8/1945, họp báo hội nghị đại biểu việt nam của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới”<1> và ra quyết định phát cồn toàn dân khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành từ tay phạt xít Nhật và tay sai trước lúc quân Đồng minh vào Đông Dương.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh, Nhân dân toàn nước đồng loạt thực hiện Tổng khởi nghĩa, giành bao gồm quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày vào cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa vẫn giành thành công hoàn toàn, cơ quan ban ngành trong toàn quốc về tay nhân dân.


*

Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, nhờ vào sức mình là chính

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh, qua 9 năm thực hiện đường lối binh đao toàn dân, toàn diện, trường kỳ, phụ thuộc sức mình là chính, vừa chống chiến, vừa loài kiến quốc, ra sức xây dựng, củng chũm thực lực, quân cùng dân ta không xong phát triển ráng tiến công, càng tấn công càng mạnh, giành những thắng lợi to lớn. Tiêu biểu vượt trội như: Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông (1947), Chiến dịch biên giới (1950), Chiến dịch độc lập (1951), Chiến dịch Đông Xuân (1951 - 1952), Chiến dịch tây-bắc (1952), Chiến dịch Điện Biên lấp (1954), làm cho nên thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn rượu cồn địa cầu” dứt thắng lợi cuộc binh cách chống thực dân Pháp xâm lược.

Nửa thời điểm cuối thế kỷ XIX và nửa vào đầu thế kỷ XX, dân tộc bản địa ta bắt buộc hai lần tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Kết quả của nhì cuộc đao binh đó tuy khác biệt nhưng mọi để lại những bài bác học lịch sử dân tộc về phạt huy truyền thống lịch sử yêu nước, sức khỏe của lòng dân, sức khỏe của niềm tin đoàn kết toàn dân tộc cho sự nghiệp desgin và bảo vệ Tổ quốc.


*

Trong trận đánh chống dịch Covid-19 hiện nay, bài học kinh nghiệm về lòng yêu thương nước và niềm tin đoàn kết từ nhì cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang được phát huy cao độ. Bên dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý năng động, sáng tạo của chủ yếu phủ, cả khối hệ thống chính trị vào cuộc, cùng sự chung sức đồng lòng muôn tín đồ như một của tất cả dân tộc với sự cỗ vũ của xã hội quốc tế, cuộc chiến “chống dịch như kháng giặc” nhất định sẽ thắng lợi trong thời gian không xa.

Phòng Lý luận bao gồm trị - lịch sử dân tộc Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

-------------

<1> Đảng cùng sản Việt Nam: Văn khiếu nại Đảng toàn tập, Nxb. Thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.7, tr.424