Thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5

     
- Chọn bài -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập thông thường trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập phổ biến trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập bình thường trang 100Giới thiệu biểu thiết bị hình quạtLuyện tập về tính diện tíchLuyện tập về tính diện tích S (tiếp theo)Luyện tập thông thường trang 106Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập tầm thường trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối hận. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập chung trang 123Luyện tập chung trang 124Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầuLuyện tập chung trang 127Luyện tập chung trang 128

Bạn đang xem: Thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5

Mục lục


Sách giải tân oán 5 Thể tích hình hộp chữ nhật khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán thù, học tốt toán thù 5 để giúp đỡ bạn tập luyện tài năng tư duy hợp lý và phải chăng với phù hợp xúc tích, hiện ra tài năng áp dụng kết thức toán thù học tập vào cuộc sống và vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 121 SGK Toán 5): Tính thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài a, chiều rộng b cùng chiều cao c:

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm

b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5cm

c) a =

*
dm; b =
*
dm; c =
*
dm

Lời giải:

a, Thể tích hình hộp chữ nhật là:

5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b, Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)

c, Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

Bài 2 (trang 121 SGK Toán thù 5):

Tính thể tích của khối hận gỗ có

Dạng nlỗi hình bên:

*

Lời giải:

Cách 1:

Tách khối hận mộc thành hai hình hộp chữ nhật A với B như hình dưới.

*

Thể tích hình hộp chữ nhật A là:

8 x (12 – 6) x 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật B là:

15 x 6 x 5 = 450 (cm3)

Thể tích kăn năn mộc là:

240 + 450 = 690 (cm3)

Cách 2:

Tách khối hận mộc thành hai hình chữ nhật C và D nhỏng hình dưới


Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C là:

12 x 8 x 5 = 480 (cm3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật D là:

(15 – 8) x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích khối gỗ là:

480 + 210 = 690 (cm3)

Cách 3:

Thể tích hình hộp chữ nhật H là:

(15 – 8) x (12 – 6) x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của tất cả kân hận mộc cùng hình hộp chữ nhật B là:

15 x 12 x 5 = 900 (cm3)

Thể tích khối hận gỗ là:

900 – 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Bài 3 (trang 121 SGK Toán 5): Tính thể tích của hòn đá phía bên trong bể nước.
*

Lời giải:

Cách 1: thể tích nước vào bể là:

10 x 10 x 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước cùng hòn đá là:

10 x 10 x 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

700 – 500 = 200 (cm3)

Cách 2: độ cao của mực nước kéo lên là:

7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích nước kéo lên là:

10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đó cũng chính là thể tích hòn đá.

Đáp số: 200 cm3


Xem thêm: Học Phí Đại Học Y Dược Cần Thơ, Học Phí Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ

*

- Chọn bài -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập thông thường trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập chung trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập tầm thường trang 100Giới thiệu biểu thứ hình quạtLuyện tập về tính chất diện tíchLuyện tập về tính chất diện tích S (tiếp theo)Luyện tập bình thường trang 106Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích bao quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập tầm thường trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét kăn năn. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập chung trang 123Luyện tập chung trang 124Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầuLuyện tập chung trang 127Luyện tập chung trang 128
Bài tiếp