Tấm che nắng kính lái

     

Đang vào vụ nắng nóng gay gắt. Mình hay đậu xe ngoài trời nhiều. Em đã hoa mắt về câu hỏi kính lái hấp nhiệt và nóng. Sau khi dùng hết nhiều nhiều loại Em có đánh giá những thành phầm che nắng và nóng kính lái thông dụng đang có trên thị trường để cụ công cụ bà tham khảo