Quạt thông gió gắn tường 2 chiều

     
*

Quạt hút thông gió thêm tường tập đoàn mitsubishi EX-30RH5T/2 chiều

Lỗ đợi : 35 x 35 centimet - 2 chiều (hút/thổi)

1.990.000 VND


Bạn đang xem: Quạt thông gió gắn tường 2 chiều

*

Quạt hút thông gió thêm tường tập đoàn mitsubishi EX-25RH5T/2 chiều

Lỗ đợi : 30 x 30 cm - 2d (hút/thổi)

1.590.000 VND


*

Quạt hút thông gió đính tường mitsubishi EX-20RH5T/2 chiều

Lỗ đợi : 25 x 25 cm

1.390.000 VND


*

Quạt hút thông gió gắn tường 2d Panasonic FV-20RL7

(2_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

1.600.000 VND


Xem thêm: Kiến Thức Và Ma Trận Đề Kiểm Tra Thực Hành Tin Học 12, Bài Kiểm Tra Thực Hành 45' Môn: Tin Học 12

*

Quạt hút thông gió gắn thêm tường 2d Panasonic FV-25RL7

(2_chiều) (Lỗ chờ: 30x30) - Made in Thái Lan

1.960.000 VND


*

Quạt hút thông gió gắn tường 2d Panasonic FV-30RL6

(2_chiều) (Lỗ chờ: 35x35) - Made in Thái Lan

2.300.000 VND


*

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RG7

(Lỗ chờ: 25x25 cm) - Made in Thái Lan

1.460.000 VND


*

Quạt hút thông gió lắp tường 2 chiều Panasonic FV-25RG7

(2_Chiều)(Lỗ chờ:30x30)-Made in Thái Lan

1.670.000 VND


*

Quạt hút thông gió đính tường 2 chiều Panasonic FV-30RG7

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in Thái Lan

2.020.000 VND