Ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh

     

Ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 là tư liệu hết sức hữu ích, hệ thống tổng thể kỹ năng và kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về các thì, kết cấu câu môn giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh


Ngữ pháp Tiếng Anh thi vào lớp 10 năm 2021 - 2022

I. Các thì giờ đồng hồ Anh thi vào lớp 10 II. Cấu trúc tiếng Anh thi vào lớp 10

I. Các thì tiếng Anh thi vào lớp 10

1. Present Simple tense.( Thì ngày nay đơn)

- Use : là 1 trong thì vào ngữ pháp giờ Anh nói bình thường. Thì bây giờ 1-1 biểu đạt một hành vi tốt sự việc mang tính chất bình thường thông thường, tổng quát lặp đi lặp lại các lần hoặc một sự thật minh bạch hay như là một hành vi diễn ra vào thời gian sinh hoạt ngày nay.

+ Diển tả một chân lý, một sự thật rõ ràng (1 hiện tượng kỳ lạ vật lý).

- Form:

+ S + V/Vs / es + ……………………. Ex: -The earth goes around the sun.

- S + don’t/doesn’t + V+ ……………….. -We don’t have classes on Sunday.

? Do/Does + S + V + ………………….? - Does Lan speak French?

- Các từ nhận biết: always, usually, often, sometimes, seldom, never, every day/ week/ month/ year…

- Lưu ý: ta thêm “ES” sau các rượu cồn tự tận cùng bằng: O, S, X, CH, SH ( goes, misses, fixes, watches, washes 

* Động từ/ danh từ tận thuộc bằng -S có 2 cách phân phát âm là: /s, /z/.

a. Đối cùng với hầu như động từ/ danh trường đoản cú tận thuộc là: -p, -f, -th, -k, -t lúc thêm -S đã phân phát âm là /s/.


Ex: stops, books, cuts, months, roofs,.......

b. Đối cùng với đa số đụng từ/ danh từ bỏ tận cùng là các phú âm còn sót lại hoặc nguyên âm, lúc thêm -S đã phân phát âm là /z/.

Ex: enjoys, stays, dogs, pens, tables, lives,.......

2. Past Simple Tense (Thì thừa khđọng đơn)

- Use : diễn tả hành động ban đầu và hoàn thành trong quá khứ cùng không thể liên quan cho tới bây giờ.

Thì quá khứ đọng đối chọi có thể sử dụng với trạng từ thời hạn xảy ra vào thừa khứ đọng (ví dụ: I walked to lớn the market last Saturday) hoặc tại một thời điểm xác đinc (ví dụ: I studied today).

- Form:

+ S + V-ed(vừa lòng quy tắt ) / V2 (bất quy tắt ) + ……. Ex : - He arrived here yesterday.

- S + didn’t + V + …………………. - She didn’t go to school yesterday.

? Did + S + V + …………………… ? - Did you clean this table?

- Các từ bỏ nhận thấy : last week / month / year . . ., ago, yesterday, In + name vào vượt khứ, from 2000 to lớn 2005.

3. Past perfect Tense (Thì vượt khứ hoàn thành):

- Use: Diễn tả 1 hành động thừa khđọng xảy ra trước 1 mốc thời gian hoặc một sự kiện vào quá khứ đọng.

- Form:

+ S + Had + V3 + O.

- S + Hadn’t + V3 + O.

? Had + S + V3 + O ?

Ex: We had lived in Hue before 1975.

- We hadn’t lived in Hue before 1975.

- Had they lived in Hue before 1975 ?


4. Future simple Tense ( Thì tương lai đơn)

- Use : được sử dụng Lúc không có planer tuyệt đưa ra quyết định làm cái gi như thế nào trước lúc bọn họ nói. Chúng ta ra đưa ra quyết định từ bỏ phát trên thời điểm nói. Thường áp dụng thì tương lai solo cùng với rượu cồn từ bỏ "to lớn think "trước nó.

- Form :

+ S + will / shall + V ……… Ex: He will finish his homework tomorrow .

- S+ won’t / shan’t + V + ………. Lan won’t go lớn the zoo next week.

? Will / Shall + S + V + …………? Will you bởi this exercise ?

- Các từ thừa nhận biết: someday, next, tomorrow, soon …

5. Present progressive Tense (Thì bây chừ tiếp diễn)

- Use : + là 1 trong thì trong tiếng Anh tân tiến. Nó dùng làm diễn đạt những vụ việc xẩy ra ngay khi bọn họ nói giỏi xung quanh thời gian nói, và hành động không xong (còn liên tiếp diễn ra).

Ex: He is learning English now.

+ Thường dùng tiếp theo sau câu ý kiến đề xuất, bổn phận và lưu ý (phân biệt bởi vệt “ !”)

Ex: Look ! The child is crying.

+ Diễn tả một hành vi chắc chắn đang xảy ra sau này, đã có được lên planer.

Ex: We are going to the movie theater tonight.

Xem thêm: Phim Sống Chung Với Mẹ Chồng Tập 34 : Tập Cuối Kết Đẹp!, Xem Sống Chung Với Mẹ Chồng Trực Tuyến

-Form : + S + is / am/ are + V-ing + …………… Ex : I’m learning English now.

- S + is / am/ are + not + V-ing + …… He isn’t learning English now.

? Is / Am / Are + S + V-ing + ………? Is he reading books now?

-Lưu ý: Không dùng thì bây chừ tiếp nối với các cồn tự chỉ nhấn thức tri giác như: tobe, see, hear, taste, understand, know, lượt thích, want, glance, feel, think, love, hate, realize, seem, rethành viên, forget,…

6. Past progressive sầu Tense (Thì quá khứ đọng tiếp nối )

- Use: + Diễn tả một hành động xảy ra với kéo dài vào thừa khđọng.


Ex: I was playing football from 4 p.m lớn 6 p.m yesterday afternoon.

+ Diễn tả 1 hành vi đang xảy ra một thời điểm vào thừa khứ.

Ex: He was sleeping at that time.

+ Diễn tả hai hành động xảy ra thuộc 1 thời gian vào thừa khứ đọng.

Ex: Yesterday, I was cooking while my sister was washing dishes.

- Form:

+ S + Was/ were +V-ing .....+ O

- S + Was/ were + not +V-ing +O …

? Was/were + S +V-ing +O …. ?

- He was sleeping at that time.

- He wasn’t sleeping at that time

-Was he sleeping at that time.

7. Mixed Tense ( Sự kết hợp giữa các thì ):

- Hai hành vi thuộc xảy ra vào vượt khđọng, hành động nào kéo dài ra hơn thì dùng Quá Khứ đọng Tiếp Diễn, hành vi nào ngắn thêm hơn thế thì cần sử dụng Quá Khứ đọng Đơn.

Ex: Last night, when I was sleeping, the phone rang.

- Hai hành vi cùng xẩy ra trong quá khứ đọng, hành vi như thế nào xảy ra trước thì cần sử dụng Quá khứ Hoàn Thành, hành vi làm sao xảy ra sau thì sử dụng Quá Khứ đọng Đơn (After, before )

Ex: After the children had finished their homeworked, they went khổng lồ bed.

- Những hành vi xảy ra thường xuyên nhau trong quá khđọng thì sử dụng Quá Khứ đọng Đơn.

Ex: Last night, when I was sleeping, I heard the sound in the kitchen. I woke up & went to lớn downstair. I turned off lights. Suddenly, I was unconscious by a hit.

8. The passive khung (voice)

BE + V3 /V-ed (past participle)

Ex: They kiến thiết cars all over the world.

Thì Chủ ngữ Trợ từ V3(Quá khđọng phân từ)  

1. Present simple (HTĐ)

The car/cars

Is/ are

designed

2. Present perfect(HTHT)

The car/cars

Have/ has been

 

designed

3. Past simple(QKĐ)

The car/cars

Was/ were

designed

4. Past perfect(QKHT)

The car/cars

had been

 

designed

5.Future(TLĐ) cùng Động từ khãn hữu quyết.

The car/cars

Will/ can/ should/ must/ may/ might + be

 

designed

6. Future Perfect ( TLHT)

The car/cars

will have sầu been

 

designed

7. Present progressive( HTTD)

The car/cars

Is/ are being

designed

8. Past progressive.(QKTD)

The car/cars

Was/ were being

designed


9. Modal verbs (đụng từ kthi thoảng quyết)

Động từ kthi thoảng quyết bao gồm: must, mustn’t, needn’t, shouldn’t, should, ought to lớn, can , can’t, could, may, might

-Form :

+ S + modal verb + V + ……….

Ex : I can sing very well.

- S + modal verb + not + V + ………

Ex : Hoa may not come to lớn the party tomorrow.

? Modal verb + S + V + ………….?

Ex : May I come in ?

II. Cấu trúc giờ đồng hồ Anh thi vào lớp 10

1. Used lớn + V1

Đây là cấu tạo dùng để làm miêu tả kinh nghiệm thường xuyên xẩy ra trong thừa khứ đọng.

Ex: When I was young, I used lớn look after my younger brothers.

Lưu ý: + Used khổng lồ + V1 ->Chỉ kiến thức trong vượt khứ (past habit)

Ex: When he was a boy, he used lớn go swimming.

+ To be + used to+ V-ing ->Chỉ kinh nghiệm hoặc bài toán thường xuyên xảy ra ngơi nghỉ hiện nay (present habit)

+ To get + used to+ V-ing -> Trở bắt buộc quen thuộc với.

Ex : I am used lớn reading in the library

2. To take someone to somewhere (a place) 

(Đưa ai đi cho đâu, dẫn ai đi mang lại đâu)

Ex: My mother takes me to 29-3 park every weekend

3. Wish sentence:

Đây là câu tưởng tượng không có thiệt. Vì cố gắng đụng tự không tuân theo đúng thì của nó.

+ Hiện tại: S + V-ed / V2 (simple past)

Động từ bỏ tobe: dùng WERE cho những ngôi

+ Quá khứ S + had + V-ed / V3 (past participle)

+ Tương lai S + would / should / could + V1

Ex : I wish I spoke English fluently.

We wish my mother had been here with us last year. - He wishes he would come lớn my buổi tiệc ngọt.

...............