Nội Quy

     

Website phongthanky là Sảnh nghịch vui chơi giải trí cho những người yêu thương công nghệ. Là nơi có đến gần như gọi biết, hầu như thông tin mới nhất về công nghệ năng lượng điện tử, năng lượng điện tự động hóa, technology ban bố, viễn thông với công bố lẫn nhau những thắng lợi kỹ thuật tiên tiến nhất. Để rời những hiểu lầm không mong muốn họ đang :

  • Không bàn vấn đề liên quan mang đến chính trị.
  • Không bàn vấn đề liên quan mang đến tôn giáo.
  • Không công kích cá nhân hay tổ chức nào.
  • Không có tác dụng chỗ thương lượng mua bán những sản phẩm ko ở trong những phạm trù trang web .
  • Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài yêu cầu tất cả nguồn dẫn nếu chưa phải là biến đổi của bạn..