Nhạc phim nụ hôn định mệnh thái lan

     
Nhập bất cứ báo cáo gì về bài xích hát bạn có nhu cầu tra cứu. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống cung cấp việc tìm kiếm cùng với Tiếng Việt ko vết với gồm dấu

Bạn đang xem: Nhạc phim nụ hôn định mệnh thái lan

Aom: Dai dtae mong…Aep mong muốn ter glai glai jhak trong neeTae ter mai han mah sak teeYahk ja roo… wa ter kit yang ngaiBauk dẻo maiTer mee jai hai gan reu plaoBahng waylah ter meuan ja mai kaeBahng waylah doo lae chan yahng deeDieow gor rai dieow ter gor deeWhat you want just let me know ja dai maiChorus : Oh, I just want you to lớn kiss me, be my babyPlian lohk nee nhì glai pen see chompooOh baby, I just wanmãng cầu kiss you, be my babyHai rao tuy vậy domain authority mee kwaam rak tee tae jingMike:I don’t know… Tong tam tua yang nsợi meua jer terYoo glai ter laew man jai sanPank gap jai mai koie ja vào ganHai tam ngaiMai glah por tee ja poot paiBahng waylah chan doo aht mai kaeTae bahng waylah doo lae ter yahng deeSing tee chan tong gahn nai jaiI just wanna let you know ja dai maiChorus:Oh baby, I just wanmãng cầu kiss you, be my babyPlian lohk nee nhì glai pen see chompoo Oh, I just want you khổng lồ kiss me, be my babyHai rao song domain authority mee kwaam rak tee tae jingRak lon jai…Reung rao mahk maai tee tam nhì chan lae ter dai mah pop rak tae nai jaiRak lon jai…Ja tam nhị dee pea ter lae rak piang ter talot paiOh baby, I just wanna kiss you, be my babyPlian lohk nee nhì glai pen see chompoo Oh, I just want you khổng lồ kiss me, be my babyHai rao song da mee kwaam rak tee tae jingOh baby, I just wanna kiss you, be my babyPlian lohk nee hai glai pen see chompoo Oh, I just want you to kiss me, be my babyHai rao song da mee kwaam rak tee lon jai--------------------------------------------------------Oh baby, I just wanna kiss you, be my babyPlian lohk nee hai glai pen see chompoo Oh, I just want you lớn kiss me, be my baby

Xem thêm: Những Bộ Phim Hay Nhất Của Jason Statham Mãn Nhãn Khán Giả Toàn Thế Giới

*

aom: dai dtae mong…aep ý muốn ter glai glai jhak trong neetae ter mai han mah sak teeyahk ja roo… wa ter kit yang ngaibauk dai maiter mee jai nhì gan reu plaobahng waylah ter meuan ja mai kaebahng waylah doo lae chan yahng deedieow gor rai dieow ter gor deewhat you want just let me know ja dai maichorus : oh, i just want you lớn kiss me, be my babyplian lohk nee nhì glai pen see chompoooh baby, i just wanmãng cầu kiss you, be my babyhai rao tuy vậy domain authority mee kwaam rak tee tae jingmike:i don’t know… tong tam tua yang ntua meua jer teryoo glai ter laew man jai sanpank gap jai mai koie ja trong gannhị tam ngaimai glah por tee ja poot paibahng waylah chan doo aht mai kaetae bahng waylah doo lae ter yahng deesing tee chan tong gahn nai jaii just wanmãng cầu let you know ja dẻo maichorus:oh baby, i just wanmãng cầu kiss you, be my babyplian lohk nee hai glai pen see chompoo oh, i just want you to kiss me, be my babynhị rao tuy vậy da mee kwaam rak tee tae jingrak lon jai…reung rao mahk maai tee tam nhị chan lae ter dai mah pop rak tae nai jairak lon jai…ja tam hai dee pea ter lae rak piang ter talot paioh baby, i just wanmãng cầu kiss you, be my babyplian lohk nee nhì glai pen see chompoo oh, i just want you khổng lồ kiss me, be my babynhị rao song domain authority mee kwaam rak tee tae jingoh baby, i just wanna kiss you, be my babyplian lohk nee nhị glai pen see chompoo oh, i just want you khổng lồ kiss me, be my babynhị rao song domain authority mee kwaam rak tee lon jai--------------------------------------------------------oh baby, i just wanmãng cầu kiss you, be my babyplian lohk nee nhì glai pen see chompoo oh, i just want you khổng lồ kiss me, be my baby