Giáo an tiếng anh lớp 3 mới nhất

     
... front of the class - Chechồng ss’ pronounciation Class 3B: Huong, Ha 16 Date : 13/ 09/năm trước WEEK : Period : UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3( A 1, 2, 3) I Objectives: By the end of the lesson, pupils will ... _ ( letters ) 2._ _ _ _ _ ( letters ) 3.

Bạn đang xem: Giáo an tiếng anh lớp 3 mới nhất

_ _ _ _ ( letters ) 4._ _ _ _ _ ( letters ) Class 3A: Ngoc, Nhu, Tuan, Thu Class 3B: Ha, Diep, Loc, Hoang Class 3C: Vy, Hun, Son, Hung New lesson: *PRESENTATION ... word Tony và y in the word yes t: Is that Tony y: Yes, it is Class 3A: Nhu, Truc Class 3B: Nghia, Hung Class 3C: Lan An, The Anh Activity 2: Listen & write • Teacher: Ask Ss lớn say what they...
*

... păn năn chương thơm trình - Cả năm: huyết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: ngày tiết x 18 tuần = 54 máu - Học kỳ II: máu x 17 tuần = 51 huyết III Giới thiệu cách học Tiếng Anh Trên lớp: - Trật từ lắng nghe giáo ... lắng tai giáo viên giảng bài bác, hăng hái tuyên bố chủ ý - Rèn luyện tiếp xúc Tiếng Anh học Tiếng Anh, tinh giảm áp dụng Tiếng Việt - Mạnh dạn phạt âm chuẩn chỉnh, thực hành thực tế nói những Học đơn vị - Học cũ: ... teacher(n) : giáo viên school(n) : ngôi trường học tập class(n) : lớp học classroom(n): chống học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) to lớn...
*

... exercise A1, (p. 16) , B1, (Phường.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS P 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the end of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - trăng tròn 16 - Ss wil be ... phân một số loại học viên Từ GV gồm giải pháp huấn luyện, giáo dục, giúp đỡ HS thích hợp B Objectives:The nội dung of the demo 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - đôi mươi 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE TEST ENGLISH ... lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words Do Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL Phường.04 Date: 21 /8/năm ngoái A CLOSER LOOK I Aims By the end of...
*

... Communication - Learn by heart all the new words - Do Ex B4, B6 (WB) - Find some nice sentences about friendship UNIT 12 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I MY NEW SCHOOL Tiết 05 Ngày dạy:27 /8/năm trước ... the questions in (P11) (Extra - board) Ss: Ask classmates those 6- 8 questions then report the survey 14 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I ? How many "yes" answers should a good friover have? ... -Let Ss read the three passages Ex1 lớn kiểm tra their ideas -Ss the task indidually in 16 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I minutes -Note some information -Ask Ss to lớn read the passages again, then...
*

... bng ting Anh ting Anh HS thc hin Gv nghe v mang đến yên 9ph 4.Listen & check -GVkhuyn khớch HS t -HS t ni dung toắt con trc nghe ni dung tnhãi v hng dn HS nghe -GV bt bng ln -HS nghe v ỏnh du toắt c núi ... Unit * Ttrẻ ranh nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lidomain authority * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinc HHT gian 4ph Warm up và nhận xét ... Unit * Ttinh ranh nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lida * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh HHT gian 4ph Warm up and review...
*

... Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL I.Language 8c 8c Focus 4đ 4đ II Reading 6c 6c 3 3 III 2c 2c Structure 1đ 1đ IV Writing 4c 4c 2đ 2đ Tổng 8c 6c 6c 20c 4đ 3 II ĐỀ KIỂM TRA TIẾT: I/ Choose the most ... lesson: Unit : Write / pages 32 + 23 V Draw on experiences:………………………………………………………………… 37 Week : 06 Period : 16 Date of planning: 24 / / 2010 Date of teaching: 27 / / 2010 Unit 33 : :AT HOME Unit AT HOME ... pages 31 + 32 V Draw on experiences: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 35 Week : 06 Period : 15 Date of planning : trăng tròn / 9/ 2010 Date of teaching: 23 / /...

Xem thêm: Phim Hàn Quốc Bí Mật Của Phụ Nữ (104 Tập), Phim Bí Mật Của Phụ Nữ (104 Tập Cuối)


... có) II GTBM 4. Listen and kiểm tra - Hớng dẫn hs quan lại ngay cạnh ttinh quái đoán nội - Quan giáp tnhãi con đân oán nội dung tranh ma Đọc lần 1, thưởng thức hs nghe dung trực rỡ - Nghe, đánh dấu tranh mãnh lưu lại vào trực rỡ nghe đợc ... Hoạt cồn trò - Nói viết - Nhận xét - Quan gần cạnh trỡ ràng đân oán văn bản toắt.(Tma lanh vẽ địa danh) - Nghe, khắc ghi tranh - Đổi chéo cánh nhằm đánh giá dấn xét - Quan tiếp giáp dìm xét - Đọc theo - Đọc đồng - ... Hoạt đụng trò - Nói viết - Nhận xét - Quan tiếp giáp toắt con đoán văn bản tranh con.(Ttinh ma vẽ địa danh) - Nghe, lưu lại tnhóc - Đổi chéo nhằm kiểm tra thừa nhận xét - Quan tiếp giáp dìm xét - Đọc theo - Đọc đồng -...
... clothing in the 198 0s 5.The sale of jeans stopped growing because worldwide economic situation got worse in the 199 0s POST – READING : True/ false statements Many students wore jeans in 199 0s ... vegetables Swimming in the river Feeding the chickens Harvesting the crop/ cutting the rice Feeding the pigs 34 Plowing in the field A buffalo boy is flying his kite Some children are playing soccer ... Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to lớn Singapore Base on the information in the itinerary, you complete the sentences by using the prepositions in the box” - Ss work in cthảm bại pairs...
... 39 TrêngTH- trung học cơ sở Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh * Experienced lesson: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 22 /11 /20 12 Teaching Date: 23 / 11 /20 12 Period 22 ... …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 2 49/ 12 Teaching Date: 28 /9/ 12 Period: Unit 2: Lesson 2: Speak+Listen A Teaching points: By the kết thúc of the lesson Ss will able ... A letter was received by Nam yesterday D Result 9E 9H 9- 10 7-8 5-6 26 21 3-4 0 -2 E Give sầu the remark 26 TrêngTH- THCS Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh - Most of Ss know how khổng lồ the thử nghiệm on paper sheet...
... friends - Do Ex 1, (Phường.4) - Prepare the new lesson: A -8 (P.2-13) class 6a 6b 6c period date total ab Period Unit : A 5 ,6, 7,8 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know the ... not weak She is strong Homework: (1) - Do the Ex in workbook Remember : (Phường.99 ) Class 6A 6B 6C Period Period 56 Date Total Ab UNIT 9: THE BODY Lesson 3: A Parts of the body toàn thân.A5 A7 I OBJECTIVE: By ... và thin II.Practice: 1-Lucky Number 2_ b 3_c 4_ a _d 6_ e Homework: (1) - Ss write a short passage to describe their frikết thúc Class 6A 6B 6C Period Period 59 _Correct Date Total Ab UNIT 10: STAYING...
... Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1 -6 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD : UNIT : (CONT) Lesson : B Good morning ( B1 – 6) A/ The aims & objectives: ... - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 **************************** The over *************************** http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: ======================================================================== ... Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5 ,6 ======================================================================== http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 9:...