Diem chuan trường đại học tôn đức thắng

     

Hội đồng tuyển chọn sinch Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tác dụng trúng tuyển năm 20trăng tròn các ngành chuyên môn đại học bao gồm quy của Phương thơm thức xét tuyển chọn theo điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 20đôi mươi nhỏng sau:

1. Điểm trúng tuyển

Là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (nhân ái thông số môn theo tổng hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cùng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 40 (ví như có), được làm tròn mang đến 2 chữ số thập phân theo giải pháp của Sở GD&ĐT. 

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ đúng theo xét tuyển

Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện

Điểm trúng tuyển

(theo thang 40)

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

D01; D11

Anh

33,25

2

7310630

VN học (Chuim ngành: Du lịch cùng lữ hành)

A01; C00; C01; D01

A01, D01: AnhC00, C01: Văn

31,75

3

7310630Q

cả nước học (Chuyên ngành: Du định kỳ cùng quản lý du lịch)

A01; C00; C01; D01

A01, D01: AnhC00, C01: Văn

32,75

4

7340101

Quản trị marketing (Chuim ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

34,25

5

7340115

Marketing

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

35,25

6

7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ổn ngành: Quản trị nhà hàng - khách hàng sạn)

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

34,25

7

7340120

Kinc doanh quốc tế

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

35,25

8

7340201

Tài thiết yếu - Ngân hàng

A00; A01; D01; D07

A00: ToánA01, D01, D07: Anh

33,50

9

7340301

Kế toán

A00; A01; C01; D01

A00, C01: ToánA01, D01: Anh

33,50

10

7380101

Luật

A00; A01; C00; D01

A00, A01: ToánC00, D01: Văn

33,25

11

7720201

Dược học

A00; B00; D07

Hóa

33,00

12

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

D01; D04; D11; D55

D01, D11: AnhD04, D55: Tiếng Trung Quốc

31,50

13

7420201

Công nghệ sinc học

A00; B00; D08

A00: HóaB00, D08: Sinh

27,00

14

7520301

Kỹ thuật hóa học

A00; B00; D07

Hóa

28,00

15

7480101

Khoa học trang bị tính

A00; A01; D01

Toán

33,75

16

7480102

Mạng máy tính xách tay cùng truyền thông dữ liệu

A00; A01; D01

Toán

33,00

17

7480103

Kỹ thuật phần mềm

A00; A01; D01

Toán

34,50

18

7520201

Kỹ thuật điện

A00; A01; C01

Toán

28,00

19

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

A00; A01; C01

Toán

28,75

20

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00; A01; C01

Toán

28,00

21

7520216

Kỹ thuật điều khiển với auto hóa

A00; A01; C01

Toán

31,25

22

7580201

Kỹ thuật xây dựng

A00; A01; C01

Toán

27,75

23

7580101

Kiến trúc

V00; V01

Vẽ HHMT,

Vẽ HHMT ≥ 6,0

25,50

24

7210402

Thiết kế công nghiệp

H00; H01; H02

Vẽ HHMT,

- H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0

- H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0

24,50

25

7210403

Thiết kế đồ họa

H00; H01; H02

Vẽ HHMT,

- H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0

- H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0

30,00

26

7210404

Thiết kế thời trang

H00; H01; H02

Vẽ HHMT,

- H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0

- H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0

25,00

27

7580108

Thiết kế nội thất

V00; V01; H02

Vẽ HHMT,

- H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0

- V00, V01: Vẽ HHMT ≥ 6,0

27,00

28

7340408

Quan hệ lao đụng (Chulặng ngành Quản lý Quan hệ lao cồn, Chuyên ngành Hành vi tổ chức)

A00; A01; C01; D01

A00, C01: ToánA01, D01: Anh

29,00

29

7810301

Quản lý thể thao thể dục (Chuyên ổn ngành sale thể dục và tổ chức triển khai sự kiện)

A01; D01; T00; T01

A01, D01: AnhT00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0

29,75

30

7810302

Golf

A01; D01; T00; T01

A01, D01: AnhT00, T01: Năng năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0

23,00

31

7310301

Xã hội học

A01; C00; C01; D01

A01, D01: AnhC00, C01: Văn

29,25

32

7760101

Công tác làng hội

A01; C00; C01; D01

A01, D01: AnhC00, C01: Văn

24,00

33

7850201

Bảo hộ lao động

A00; B00; D07; D08

Toán

24,00

34

7510406

Công nghệ chuyên môn môi trường xung quanh (Chuyên ổn ngành Cấp thải nước cùng môi trường nước)

A00; B00; D07; D08

Toán

24,00

35

7440301

Khoa học tập môi trường xung quanh (Chuyên ổn ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên)

A00; B00; D07; D08

Toán

24,00

36

7460112

Toán ứng dụng

A00; A01

Toán thù ≥ 5,0

24,00

37

7460201

Thống kê

A00; A01

Toán ≥ 5,0

24,00

38

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

A00; A01; V00; V01

A00, A01: ToánV00, V01: Vẽ HHMT

24,00

39

7580205

Kỹ thuật xây dừng công trình giao thông

A00; A01; C01

Toán

24,00

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

F7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương thơm trình Chất lượng cao

D01; D11

Anh

30,75

2

F7310630Q

toàn nước học tập (Chuim ngành Du kế hoạch cùng Quản lý du lịch) - Chương thơm trình Chất lượng cao

A01; C00; C01; D01

A01, D01: AnhC00, C01: Văn

28,00

3

F7340101

Quản trị sale (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chương thơm trình Chất lượng cao

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

33,00

4

F7340115

Marketing - Chương trình Chất lượng cao

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

33,00

5

F7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuim ngành: Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) - Chương trình Chất lượng cao

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

31,50

6

F7340120

Kinc doanh quốc tế - Chương thơm trình Chất lượng cao

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

33,00

7

F7340201

Tài chính - Ngân sản phẩm - Cmùi hương trình Chất lượng cao

A00; A01; D01; D07

A00: ToánA01, D01, D07: Anh

29,25

8

F7340301

Kế toán - Chương trình Chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

A00, C01: ToánA01, D01: Anh

27,50

9

F7380101

Luật - Chương thơm trình Chất lượng cao

A00; A01; C00; D01

A00, A01: ToánC00, D01: Văn

29,00

10

F7420201

Công nghệ sinh học tập - Cmùi hương trình Chất lượng cao

 

A00; B00; D08

A00: HóaB00, D08: Sinh

24,00

11

F7480101

Khoa học tập máy vi tính - Chương trình Chất lượng cao

A00; A01; D01

Toán

30,00

12

F7480103

Kỹ thuật ứng dụng - Chương trình Chất lượng cao

A00; A01; D01

Toán

31,50

13

F7520201

Kỹ thuật điện - Chương thơm trình Chất lượng cao

A00; A01; C01

Toán

24,00

14

F7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình Chất lượng cao

A00; A01; C01

Toán

24,00

15

F7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa - Cmùi hương trình Chất lượng cao

A00; A01; C01

Toán

24,00

16

F7580201

Kỹ thuật kiến tạo - Chương trình Chất lượng cao

A00; A01; C01

Toán

24,00

17

F7210403

Thiết kế bối cảnh - Cmùi hương trình Chất lượng cao

H00; H01; H02

Vẽ HHMT,

- H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0

- H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0

24,00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Yêu cầu về giờ Anh đầu vào:

- Thí sinc quốc tế ở các nước có ngôn ngữ đó là giờ Anh ko đòi hỏi Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh nguồn vào quốc tế;

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương thơm trình đại học bởi tiếng Anh

D01; D11

Anh

25,00

2

FA7340115

Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

25,50

3

FA7340101N

Quản trị sale (Chuim ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình ĐH bởi tiếng Anh

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

25,00

4

FA7420201

Công nghệ sinc học tập - Chương trình ĐH bởi tiếng Anh

A00; B00; D08

A00: HóaB00, D08: Sinh

24,00

5

FA7480101

Khoa học tập máy tính - Chương trình đại học bởi giờ Anh

A00; A01; D01

Toán

24,00

6

FA7480103

Kỹ thuật ứng dụng - Chương trình ĐH bởi giờ đồng hồ Anh

A00; A01; D01

Toán

24,00

7

FA7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa hóa - Cmùi hương trình đại học bởi tiếng Anh

A00; A01; D01

Toán

24,00

8

FA7580201

Kỹ thuật desgin - Chương trình đại học bằng giờ Anh

A00; A01; D01

Toán

24,00

9

FA7340301

Kế toán thù (chăm ngành: Kế toán quốc tế) - Cmùi hương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh

A00; A01; C01; D01

A00, C01: ToánA01, D01: Anh

24,00

10

FA7340201

Tài chính bank - Cmùi hương trình ĐH bằng giờ Anh

A00; A01; D01; D07

A00: Toán

A01, D01, D07: Anh

24,00

11

FA7340120

Kinc doanh quốc tế - Chương trình đại học bởi giờ Anh

A00; A01; D01

A00: Toán

A01, D01: Anh

25,00

12

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ổn ngành Du kế hoạch cùng Quản lý du lịch) - Chương thơm trình ĐH bằng giờ Anh

A01; C00; C01; D01

A01, D01: Anh

C00, C01: Văn

24,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG

1

N7220201

Ngôn ngữ Anh - Cmùi hương trình học 02 năm đầu trên Nha Trang

D01; D11

Anh

26,00

2

N7340115

Marketing - Chương trình học tập 0hai năm đầu tại Nha Trang

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

26,00

3

N7340101N

Quản trị kinh doanh, Chuim ngành: Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn - Cmùi hương trình học 0hai năm đầu tại Nha Trang

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

26,00

4

N7340301

Kế toán thù - Cmùi hương trình học tập 0hai năm đầu trên Nha Trang

A00; A01; C01; D01

A00, C01: ToánA01, D01: Anh

25,00

5

N7380101

Luật - Cmùi hương trình học tập 0hai năm đầu tại Nha Trang

A00; A01; C00; D01

A00, A01: ToánC00, D01: Văn

25,00

6

N7310630

đất nước hình chữ S học (Chuim ngành: Du lịch cùng lữ hành) - Chương thơm trình học tập 0hai năm đầu trên Nha Trang

A01; C00; C01; D01

A01, D01: Anh

C00, C01: Văn

25,00

7

N7480103

Kỹ thuật ứng dụng - Chương thơm trình học 02 năm đầu trên Nha Trang

A00; A01; D01

Toán

25,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC

1

B7220201

Ngôn ngữ Anh - Cmùi hương trình học 0hai năm đầu tại Bảo Lộc

D01; D11

Anh

26,00

2

B7340101N

Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn - Chương trình học tập 0hai năm đầu tại Bảo Lộc

A00; A01; D01

A00: ToánA01, D01: Anh

26,00

3

B7310630Q

VN học, Chulặng ngành: Du định kỳ với quản lý phượt - Cmùi hương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

A01; C00; C01; D01

A01, D01: AnhC00, C01: Văn

25,00

4

B7480103

Kỹ thuật phần mềm - Cmùi hương trình học tập 02 năm đầu trên Bảo Lộc

A00; A01; D01

Toán

25,00

 

2. Xét tuyển dịp bổ sung

Cmùi hương trình tiêu chuẩn: Tân oán áp dụng, Thống kê, Khoa học môi trường thiên nhiên, Công nghệ nghệ thuật môi trường, Bảo hộ lao đụng, Quy hoạch vùng với city, Kỹ thuật chế tạo công trình giao thông, Golf.

Bạn đang xem: Diem chuan trường đại học tôn đức thắng

Cmùi hương trình quality cao: Thiết kế đồ họa, Công nghệ sinh học tập, Kỹ thuật năng lượng điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật xây đắp.Chương trình ĐH bằng giờ Anh: VN học tập (Chuyên ổn ngành: Du định kỳ và Quản lý du lịch), Tài chính ngân hàng, Kế toán thù (chăm ngành kế toán thù quốc tế), Công nghệ sinh học tập, Khoa học tập máy tính, Kỹ thuật ứng dụng, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa, Kỹ thuật xuất bản.Chương trình học tập 2 năm đầu trên cửa hàng Nha Trang: đất nước hình chữ S học tập (Chuim ngành: Du lịch với lữ hành), Kế toán, Luật, Kỹ thuật phần mềm.

Xem thêm: Hình Ảnh Phim Vì Sao Đưa Anh Tới ' Sau 7 Năm, Vì Sao Đưa Anh Tới

Chương trình học tập 2 năm đầu trên các đại lý Bảo Lộc: Việt Nam học (Chulặng ngành: Du kế hoạch với thống trị du lịch), Quản trị kinh doanh (Chuim ngành: Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn), Kỹ thuật ứng dụng, Ngôn ngữ Anh.Cmùi hương trình du học tập vận chuyển campus (link quốc tế)

3. Thủ tục nhập học

3.1. Xác dìm nhập học

+ Nộp trực tiếp bạn dạng chính Giấy ghi nhận kết quả thi THPT năm 20trăng tròn tại Thương hiệu chính (số 19 Nguyễn Hữu Tchúng ta, P.. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM) hoặc các đại lý Nha Trang (thí sinch trúng tuyển chọn vào lịch trình học hai năm đầu tại Nha Trang), Bảo Lộc (thí sinh trúng tuyển vào công tác học tập hai năm đầu trên Bảo Lộc).

+ Nộp bản chủ yếu Giấy ghi nhận tác dụng thi trung học phổ thông năm 2020 qua bưu điện: gửi gửi phân phát nhanh khô theo thúc đẩy Phòng Đại học (A005), Trường Đại học tập Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Tbọn họ, P. Tân Phong, Q7, TPhường. Hồ Chí Minh.

3.2. Nhận “Thư mời nhập học”

Thí sinc nộp bản bao gồm Giấy ghi nhận công dụng thi THPT năm 20trăng tròn thẳng tại Trường: Thí sinch được nhận tức thì Tlỗi mời nhập học tập.Thí sinc gửi bạn dạng thiết yếu Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông năm 2020 qua mặt đường bưu điện: Thí sinc mang lại có tác dụng thủ tục nhập học tập vẫn dấn Thư mời nhập học tập.

3.3. Thời gian có tác dụng giấy tờ thủ tục nhập học

3.4. Các lưu ý khác

 Nếu bao gồm vướng mắc thí sinch vui mắt liên hệ số điện thoại thông minh hỗ trợ tuyển chọn sinh: 19002024