Đề thi tiếng anh lớp 3 cuối năm

     

Tuyển lựa chọn 15 đề thi học tập kỳ 2 môn giờ đồng hồ anh lớp 3 vày Tủ sách luyện thi tổng phù hợp cùng soạn nhằm mục đích cung ứng cho các em học sinh tất cả thêm tư liệu để ôn tập tiếng Anh lớp 3 cuối học tập kì 2. Với câu hỏi giải trên từng đề thi cụ thể để giúp đỡ các em củng cầm cố cùng cố có thể kỹ năng giữa trung tâm, làm cho quen thuộc cùng với cấu tạo đề thi tự kia rút kinh nghiệm tay nghề cho bài xích thi của chính bản thân mình mặt khác tập luyện phần nhiều kĩ năng có tác dụng bài bác thi hiệu quả. Sở tài liệu này có đáp án tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 khác nhau góp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp giờ Anh giữa trung tâm công dụng. Chúc những em học sinh lớp 3 ôn tập kết quả, với đạt điểm cao trong kì thi cuối kì 2 lớp 3 sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 cuối năm

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 tất cả lời giải số 1

Question 1. Listen và number. (1point)

Question 2: Listen and draw the line. There is an example. (1 point)

Question 3. Listen & tiông xã. (1 point)

1. Laura: Who is she?

2. Lilly: How many books?

3. Mary: How many cats?

4. Jane: What are these?

Question 4. Listen và complete. (1point)

This is my (1) _________________. She is 30 years (2) ___________. She is (3) _______________& (4) ____________.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look & read. Put a tiông xã (V) or cross (X) in the box. (1 point)

Question 6. Look và read. Write Yes or No (1pt).

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 point)

Question 8. Choose a word from the box & write it next khổng lồ numbers from 1-4. (1 point)

This is my (1) __________. She is (2) ________years old. She is (3)__________. She is (4)________.

PART III: SPEAKING (2 points) (10′)

Question 9, 10.

1. Listen and repeat 2. Point, ask và answer

3. Listen và bình luận 4. Interview

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có câu trả lời số 4

Part I. Listening

I. Listen and match (1pt)

II. Listen và circle (1pt)

III. Listen & number (1pt)

IV. Listen và tiông chồng (1pt)

V. Listen và complete (1pt)

1. The bathroom is large.

2. I have sầu a new _____________.

3. My sister is _____________.

4. I like _____________ days.

5. The book is _____________ the chair.

Xem thêm: Giáo Án Trò Chuyện Về Trường Tiểu Học Mới Nhất, Giáo Án Dự Thi Giáo Viên Giỏi Cấp Cơ Sở

Part II. Reading

Hi. My name is Nam. I have sầu a lot of toys. I have a red plane, a blue car, a green ship và a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black & red. He has a red ship, a green oto and a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

I. Tiông chồng Yes or No:

1. Nam & Dong have many toys.

2. Nam has a yellow ball và a blue oto.

3. Dong is Nam’s friover.

4. They always play together.

II. Read the passage again và answer the questions:

1. How many toys does Nam have?

He has four toys.

2. How many toys does Dong have?

He has __________________________________.

3. What color is Nam’s ship?

It is _____________________________________.

4. What color are Dong’s robots?

They are _________________________________.

PART III: Writing

I. Look at the picture & the letters. Write the words as example:

II. Complete sentences:

Tải trọn bộ 15 đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 ở ngay bên dưới bằng phương pháp nhấn vào nút ít DOWLOAD