Đề thi chuyên anh lớp 10 tphcm 2016

     

Đề phongthanky.mobi tuyển sinc lớp 10 năm học tập năm 2016 - 2017 môn phongthanky.mobi Tiếng Anh chăm của trường rộng lớn năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHồ Chí Minh.

Đề phongthanky.mobi vào lớp 10 môn Anh siêng năm năm nhâm thìn - PTNK TPHCM

Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the question from 11 khổng lồ 25

11. Bob Dylan extended the vocabulary of popular music ….. politics and literary influeces inlớn lyrics

A. by incorporating social B. incorporating the social

C. when he incorporated socially D. having socially incorporated

*

*

*

*

*

*

*

*

Thông tin điểm phongthanky.mobi vào lớp 10 TPHCM 2016 sẽ được cập nhật trong thời gian tới chúng ta chăm chú theo dõi

Theo thethaohangngay


Bạn đang xem: Đề thi chuyên anh lớp 10 tphcm 2016


Điểm phongthanky.mobi vào lớp 10 năm 2021


Tuyển sinh lớp 10 Sài Gòn 2021


Đề phongthanky.mobi vào lớp 10 môn Anh 2021 - 2022


*
*
*
*
*
*
*
*


Điểm phongthanky.mobi vào lớp 10 năm 2021


Tuyển sinch lớp 10 Hồ Chí Minh 2021


Đề phongthanky.mobi vào lớp 10 môn Anh 2021 - 2022


Xem thêm:

Viết bình luận: Đề phongthanky.mobi vào lớp 10 môn Anh siêng PTNK TPTP HCM 2016


Các tin new nhất


Đang quan lại tâm


Tin tức mới nhất


Gửi bài bác tập - Có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
phongthanky.mobi.COM
ĐIỂM phongthanky.mobi
*