Đề luyện thi đại học môn tiếng anh

     
*

*

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực tốt có lời giải (Đề số 1)

75062 lượt thi

50 câu hỏi

50 phút


Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.

Bạn đang xem: Đề luyện thi đại học môn tiếng anh


Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về vạc âm

A. occasion /ə"keɪ.ʒən/ (n): thời gian, thời gian.

B. explosion /ɪk"spləʊ.ʒən/ (n): sự bùng nổ, vụ nổ.

C. provision /prə"vɪʒən/ (n): sự hỗ trợ.

D. inversion /ɪn"v3:∫ən/ (n): sự hòn đảo lộn.

=> Phần gạch chân đáp án D được vạc âm là /∫ən/, những lời giải còn sót lại được phân phát âm là /ʒən/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.


Xem lời giải

Đáp án A

Kiến thức về phát âm

A. thereupon /’ðeərə"pɔn/: do vậy, ngay sau đó

B. thrill /θrɪ1/: sự rộn ràng tấp nập, sự rùng mình

C. through /θru:/: qua, chiếu qua, suốt

D. throne /θroʊn/: nsợi vị

=> Phần gạch ốp chân câu trả lời A được phân phát âm là /ð/, các giải đáp còn lại phần gạch men chân phát âm là /θ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position primary căng thẳng in each off the following questions.


Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. interview /"ɪntəvju:/ (n+v): vấn đáp.

B. intellectual /,ɪntəl"ekt∫uəl/ (adj): ở trong về chất xám, ở trong về trí tuệ.

C. similarity /.sɪmɪ"lærəti/ (n): sự như thể nhau, tương tự.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn Năm 2020, Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Văn Năm 2021 Có Đáp Án

D. engineer /,endʒɪ"nɪər/ (n): kĩ sư.

=> Câu A trọng âm rơi vào cảnh âm máu thứ nhất, những câu trả lời còn là rơi trúng âm tiết thứ 3.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position primary găng in each off the following questions.


Xem câu trả lời

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. capture /"kæp.t∫ər/ (n+v): bắt duy trì. (Từ này trọng âm lâm vào tình thế âm huyết đầu. Vì theo phép tắc trọng âm không khi nào rơi vào hoàn cảnh âm /ə/).

B. picture /"pɪk.t∫ər/ (n): bức ảnh. (Từ này trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm huyết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm không khi nào rơi vào hoàn cảnh âm /ə/).

C. ensure /ɪn"∫ʊr/ (v): bảo đảm an toàn. (Từ này trọng âm lâm vào cảnh âm huyết thứ 2. Vì theo nguyên tắc trọng âm không lâm vào tiền tố en-).

D. pleasure /"ple.ʒər/ (n): thú vui ưa thích, niềm hân hạnh.(Từ này trọng âm lâm vào tình thế âm huyết đầu. Vì theo luật lệ trọng âm ko bao giờ lâm vào hoàn cảnh âm /ə/).

=> Câu C trọng âm lâm vào âm ngày tiết thứ hai, những lời giải còn là rơi trúng âm ngày tiết đầu tiên.


Câu 5:

When the Titanic started sinking, the passengers were _____.


A. horrifying


B.apprehensive


C. panic-stricken


D.weather-beaten


Xem câu trả lời

Đáp án C

Kiến thức về từ vựng

A. horrifying (adj): ghê hãi, gớm hoàng

B. apprehensive sầu (adj): e sợ

C. panic-stricken (adj): bồn chồn, hoang mang sợ hãi hãi

D. weather-beaten (adj): dầu sương dãi nắng nóng, lộng gió (bờ biển)

Tạm dịch: Khi tàu Titanic ban đầu chìm, các hành khách bối rối tột đỉnh.

=> Hai câu trả lời A và C đầy đủ hợp nghĩa của câu nhưng lại ta không lựa chọn A do khi bộc lộ cảm hứng bé tín đồ ko cần sử dụng tính từ bỏ đuôi "ing".


Bắt đầu thi để xem toàn thể câu hỏi vào đề
Bài thi liên quan 30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực giỏi có giải mã (Đề số 2)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực tuyệt tất cả giải mã (Đề số 3)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay bao gồm giải thuật (Đề số 4)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực giỏi gồm giải mã (Đề số 5)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất xuất xắc gồm giải thuật (Đề số 6)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất tốt gồm giải thuật (Đề số 7)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 8)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực giỏi có lời giải (Đề số 9)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất tuyệt có lời giải (Đề số 10)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất tốt bao gồm lời giải (Đề số 11)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất tốt tất cả giải mã (Đề số 12)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực tuyệt tất cả lời giải (Đề số 13)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất xuất xắc có lời giải (Đề số 14)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực tuyệt bao gồm giải mã (Đề số 15)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực tuyệt tất cả giải mã (Đề số 16)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất giỏi gồm giải thuật (Đề số 17)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất hay bao gồm lời giải (Đề số 18)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất tuyệt tất cả giải mã (Đề số 19)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất tốt bao gồm lời giải (Đề số 20)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất tuyệt gồm giải mã (Đề số 21)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực tốt gồm giải thuật (Đề số 22)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất giỏi gồm giải thuật (Đề số 23)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có giải thuật (Đề số 24)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực tuyệt gồm giải thuật (Đề số 25)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất giỏi có giải mã (Đề số 26)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có giải thuật (Đề số 27)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực giỏi có giải mã (Đề số 28)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh rất xuất xắc tất cả giải thuật (Đề số 29)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực giỏi gồm giải mã (Đề số 30)

50 câu hỏi