Đại học kinh tế luật điểm chuẩn 2015

     
*

Bạn đang xem: Đại học kinh tế luật điểm chuẩn 2015

RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like nội dung editing experience thanks lớn a rich mix of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules & built-in spell-check.RadEditor"s components - toolbar, nội dung area, modes và modulesToolbar"s wrapper
Content area wrapperRadEditor hidden textareaRadEditor"s bottom area: Design, Html và Pđánh giá modes, Statistics module và reform size handle.It contains RadEditor"s Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics và ResizerEditor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer

RadEditor - please enable JavaScript to use the rich text editor.

RadEditor"s Modules - special tools used lớn provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties và other.

Xem thêm: Các Trường Đại Học Hà Nội Khối D Ở Hà Nội Có Chất Lượng Đào Tạo Tốt

*
*
*

*

*

*

*


Trường Đại học tập Kinh tế - Luật (phongthanky.mobi)

Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linc Xuân, TP. Thủ Đức, TPhường. Hồ Chí Minh.