Cực kỳ hay cực kì

     
① (văn) Nóc nhà; ② vị trí cùng tột, chỗ về tối cao, cực: 北極 Bắc cực; 陽極 rất dương; ③ Tột bực, hết mức: 物極必反 đều sự đồ dùng khi đạt đến chỗ cơ cực thì con quay trở lại; 窮凶極惡 cực kỳ hung ác; ④ (pht) Rất, lắm, quá, vô cùng, siêu mực, không còn sức, tột bực...: 極大的憤慨 cực kỳ căm phẫn; 極爲高興 khôn xiết vui mừng; 好吃極了 Ngon quá, ngon ghê; 好看極了 xuất xắc quá, tuyệt ghê; 熱極了 nóng quá, nóng bị tiêu diệt người; 及聞梁王薨,竇太後哭極哀Đến mặc nghe Lương vương qua đời, Đậu thái hậu khóc rất bi tráng (Sử kí: Lương Hiếu vương thay gia); ⑤ (văn) Mỏi mệt, mệt nhọc: 小極 tương đối mệt nhọc; ⑥ (văn) Sự xấu tốt nhất khổ nhất, cùng cực; ⑦ (văn) Trọn, hết; ⑧ (văn) Đến; ⑨ (văn) Tiêu chuẩn: 建極 Lập phải tiêu chuẩn; ⑩ (văn) Như 亟 (bộ 二). Xem 极 .

Bạn đang xem: Cực kỳ hay cực kì• bệnh trung hoạ Tây phương đổi mới tương tụng - 病中畫西方變相頌 (Bạch Cư Dị)• Dã vọng (Thanh thu vọng bất cực) - 野望(清秋望不极) (Đỗ Phủ)• Đồng Ôn Đan Đồ đăng Vạn Tuế thọ - 同溫丹徒登萬歲樓 (Hoàng tủ Nhiễm)• Đường cụ kiểm hiệu công bộ viên nước ngoài lang Đỗ quân tuyển mộ hệ minh - 唐故檢校工部員外郎杜君墓系銘 (Nguyên Chẩn)• Ngọc giai oán - 玉階怨 (Tạ Diễu)• Sương thiên - 霜天 (Nguyễn bốn Giản)• Tráng du - 壯遊 (Đỗ Phủ)• Trương Hảo Hảo thi - 張好好詩 (Đỗ Mục)• Vân trung quân - 雲中君 (Khuất Nguyên)• Xuân sầu thi hiệu Ngọc Xuyên Tử - 春愁詩效玉川子 (Tiết Quý Tuyên)
1. (Danh) trụ cột nhà, trụ cột nhà. ◇Trang Tử 莊子: “Kì lân hữu phu thê thần thiếp đăng cực giả” 其鄰有夫妻臣妾登極者 (Tắc Dương 則陽) hàng xóm bạn ấy, có cả vợ chồng, tôi tớ, tì thiếp leo lên trụ cột nhà.2. (Danh) nơi cao xa nhất, khu vực tận cùng. ◇Thi ghê 詩經: “Du du yêu quý thiên, hạt kì hữu cực?” 悠悠蒼天, 曷其有極 (Đường phong 唐風, Bảo vũ 鴇羽) Trời xanh cao xa kia ơi, khi nào đến được chỗ tận cùng?3. (Danh) Ngôi vua. ◎Như: “đăng cực” 登極 đăng quang vua.4. (Danh) Chỗ ở trung tâm làm chuẩn tắc, khuôn mẫu. ◇Thi khiếp 詩經: “Thương ấp dực dực, Tứ phương bỏ ra cực” 商邑翼翼, 四方之極 (Thương tụng 商頌, Ân vũ 殷武) kinh kì nhà Thương vô cùng tề chỉnh, làm cho khuôn mẫu cho các nước ở bốn phương.5. (Danh) Chỉ sao Bắc cực.6. (Danh) nguyên lý (như quả cân) để khẳng định trọng lượng (nặng nhẹ). ◇Dật Chu thư 逸周書: “Độ tiểu đại dĩ chánh, quyền khinh thường trọng dĩ cực” 度小大以正, 權輕重以極 (Độ huấn 度訓) Đo lớn nhỏ dại thì dùng loại “chánh”, trọng lượng nhẹ dùng chiếc “cực”.7. (Danh) Đầu trục trái đất. ◎Như: “nam cực” 南極 cực nam địa cầu, “bắc cực” 北極 cực bắc địa cầu.8. (Danh) Biên tế, biên giới. ◇Tuân Tử 荀子: “Vũ trung lục chỉ vị đưa ra cực” 宇中六指謂之極 (Nho hiệu 儒效) nơi tận cùng của “lục chỉ” (trên, dưới và tứ phương hướng) gọi là “cực” 極, tức là biên tế.9. (Danh) Số mục: triệu lần một triệu. § những thuyết ko thống nhất. ◇Thái bình ngự lãm 太平御覽: “Thập thập vị bỏ ra bách, thập bách vị chi thiên, thập thiên vị bỏ ra vạn, thập vạn vị bỏ ra ức, thập ức vị bỏ ra triệu, thập triệu vị đưa ra kinh, thập ghê vị bỏ ra cai, thập cai vị chi bổ, thập bửa vị bỏ ra tuyển, thập tuyển chọn vị chi tái, thập tái vị chi cực” 十十謂之百, 十百謂之千, 十千謂之萬, 十萬謂之億, 十億謂之兆, 十兆謂之經, 十經謂之垓, 十垓謂之補, 十補謂之選, 十選謂之載, 十載謂之極 (Quyển thất ngũ dẫn Hán Ưng Thiệu 卷七五引漢應劭, Phong tục thông 風俗通).10. (Danh) Đầu điện. ◎Như: “âm cực” 陰極 rất điện âm, “dương cực” 陽極 rất điện dương.11. (Động) khám phá sâu xa, thuộc cứu. ◇Vương Sung 王充: “Thánh nhân đưa ra ngôn, (...), bất năng tận giải, nghi nan dĩ rất chi” 聖人之言, (...), 不能盡解, 宜難以極之 (Luận hành 論衡, Vấn Khổng 問孔).12. (Động) Khốn quẫn; làm cho khốn quẫn, nhọc nhằn. ◇Mạnh Tử 孟子: “Kim vương vãi điền liệp ư thử, bá tánh văn vương vãi xa mã đưa ra âm, con kiến vũ mao bỏ ra mĩ, cử tật tay chân át nhi tương cáo viết: "Ngô vương đưa ra hiếu điền liệp, phù hà sử bổ chí ư thử cực dã, phụ tử bất tương kiến, huynh đệ thê tử li tán." test vô tha, bất dữ dân đồng lạc dã” 今王田獵於此, 百姓聞王車馬之音, 見羽旄之美, 舉疾首蹙頞而相告曰: "吾王之好田獵, 夫何使我至於此極也, 父子不相見, 兄弟妻子離散." 此無他, 不與民同樂也 (Lương Huệ vương vãi hạ 梁惠王下) Nay đơn vị vua bày ra cuộc săn phun ở đây, trăm chúng ta nghe tiếng xe tiếng chiến mã của vua, thấy nghi trượng vũ mao rất đẹp đẽ, chóng mặt nhăn mũi (tỏ vẻ thống hận ngán ghét) nói với nhau rằng: "Vua ta say mê săn bắn, sao mà khiến cho ta khốn quẫn trí nhọc nhằn cho thế, thân phụ con không gặp mặt nhau, anh em vợ bé li tán." không có lí vày nào khác, vua với dân bắt buộc cùng vui thú như nhau được.13. (Động) Tới, đến. ◇Khang Hữu Vi 康有為: “Hành giả bất tri sở tòng, cư đưa bất tri sở vãng; phóng hồ nước trung lưu, nhi mạc tri sở hưu; chỉ hồ nam bắc, nhi mạc tri sở cực” 行者不知所從, 居者不知所往; 放乎中流, 而莫知所休; 指乎南北, 而莫知所極 (Thượng Thanh đế đệ lục thư 上清帝第六書).14. (Động) cho tới cùng, lên tới mức điểm cao nhất. ◇Thi tởm 詩經: “Tuấn rất vu thiên” 駿極于天 (Đại nhã 大雅, Tung cao 崧高) cao ráo tới tận trời.15. (Tính) Xa. ◇Từ Hạo 徐浩: “Địa rất lâm thương hải, Thiên diêu thừa đẩu ngưu” 地極臨滄海, 天遙過斗牛 (Yết Vũ miếu 謁禹廟).16. (Tính) Tận cùng, các nhất, cao nhất. ◎Như: “cực điểm” 極點 điểm cao nhất, “cực phong” 極峰 ngọn núi cao nhất, chỉ bạn thủ lãnh cao nhất.17. (Phó) Rất, lắm. ◎Như: “cực vi cao hứng” 極為高興 hết sức vui mừng, “mĩ cực liễu” 美極了 rất đẹp quá.18. § Thông “cức” 亟.
① dòng nóc nhà, nay gọi những sự đồ gia dụng gì không nhỏ là cực là vày nghĩa đó.② trước lúc trời đất chưa phân tách rành rẽ điện thoại tư vấn là thái rất 太極, ngôi vua điện thoại tư vấn là hoàng cực 皇極, vua lên ngôi điện thoại tư vấn là đăng rất 登極 phần đa là ý nói hết sức cao không người nào hơn nữa.③ Phần rất hai đầu trái đất call là cực. Phần về phía nam điện thoại tư vấn là nam rất 南極, phần về phía bắc điện thoại tư vấn là bắc cực 北極.④ thuộc cực, như ơn bố mẹ gọi là võng cực bỏ ra ân 罔極之恩 nghĩa là cái ơn không cùng, như rất ngôn kì lợi 極言其利 nói mang đến hết cái lợi, v.v.⑤ Mỏi mệt, như tiểu rất 小極 tương đối mệt.⑥ Sự xấu nhất, khổ nhất.⑦ Trọn, hết, mười năm gọi là 1 trong những cực.⑧ Ðến.⑨ thuộc nghĩa với chữ cực 亟.

Xem thêm: Phim Yêu Trong Cuồng Hận Tập 30, Phim Yêu Trong Cuồng Hận Htv2 Trọn Bộ


① (văn) Nóc nhà; ② địa điểm cùng tột, chỗ buổi tối cao, cực: 北極 Bắc cực; 陽極 cực dương; ③ Tột bực, hết mức: 物極必反 đa số sự vật dụng khi đạt mang lại chỗ cơ cực thì cù trở lại; 窮凶極惡 cực kì hung ác; ④ (pht) Rất, lắm, quá, vô cùng, cực kỳ mực, hết sức, tột bực...: 極大的憤慨 cực kì căm phẫn; 極爲高興 siêu vui mừng; 好吃極了 Ngon quá, ngon ghê; 好看極了 xuất xắc quá, tốt ghê; 熱極了 lạnh quá, nóng bị tiêu diệt người; 及聞梁王薨,竇太後哭極哀Đến lúc nghe tới Lương vương vãi qua đời, Đậu thái hậu khóc rất bi ai (Sử kí: Lương Hiếu vương vậy gia); ⑤ (văn) Mỏi mệt, mệt nhọc: 小極 tương đối mệt nhọc; ⑥ (văn) Sự xấu độc nhất vô nhị khổ nhất, thuộc cực; ⑦ (văn) Trọn, hết; ⑧ (văn) Đến; ⑨ (văn) Tiêu chuẩn: 建極 Lập đề xuất tiêu chuẩn; ⑩ (văn) Như 亟 (bộ 二). Coi 极 .
Đầu cùng. Tận cùng. Chỗ chấm dứt. Chẳng hạn khốn cùng — Ngôi vua. Chẳng hạn Đăng rất ( lên ngôi ) — Rất. Lắm. Khôn cùng — chiếc đòn dông ở nóc công ty — Đầu trái đất. Khốn khổ. Chẳng hạn rất nhục, cực khổ.

âm rất 陰極 • khổ tận cam lai 陰極陽回 • chén cực 八極 • bắc cực 北極 • khổ tận cam lai 否極泰來 • củng rất 拱極 • khốn cùng 窮極 • củng rất lạc ngâm tập 拱極樂吟集 • cực đại 極大 • đỉnh điểm 極點 • rất đỉnh 極頂 • cực đoan 極端 • tột đỉnh 極度 • rất hạn 極限 • cực hình 極刑 • rất hữu 極右 • âu sầu 極苦 • cực kỳ 極其 • cực lạc thế giới 極樂世界 • rất liễu 極了 • rất lực 極力 • rất mục 極目 • cực phẩm 極品 • rất quang 極光 • rất quyển 極圈 • rất tả 極左 • cực tiểu 極小 • rất trí 極致 • cực tuyển 極選 • diệu cực 妙極 • đăng rất 登極 • điện rất 電極 • kiến rất 建極 • lục rất 六極 • lưỡng rất 兩極 • nam rất 南極 • tam cực 三極 • tây cực 西極 • thái cực 太極 • thái rất quyền 太極拳 • tích cực 積極 • tiễn cực 踐極 • xấu đi 消極 • vô rất 無極
• Bắc phong (Bắc phong phá nam cực) - 北風(北風破南極) (Đỗ Phủ)• Đắc gia thư - 得家書 (Đỗ Phủ)• Đông dạ bất mị ngẫu thành - 冬夜不寐偶成 (Trần Đình Túc)• Hoạ Hoài Trân thị hạ thủ vãn diểu nguyên vận - 和懷珍氏夏首晚眺原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Minh Đạo gia huấn - 明道家訓 (Trình Hạo)• thừa giang - 過江 (Từ Huyễn)• Thanh hà loài kiến vãn thuyền sĩ tân hôn dữ thê biệt tác - 清河見挽船士新婚與妻別作 (Tào Phi)• Thủ 10 - 首10 (Lê Hữu Trác)• Thuỷ điệu ca đầu - Du vịnh - 水調歌頭-遊泳 (Mao Trạch Đông)• Tiễn Vũ Văn Đồng độc nhất dụ Chiêm Thành quốc - 餞宇文同一諭占城國 (Phạm Sư Mạnh)