Các set thần trong mu

     

Ngay sau đây GamePrivate 24h tổng hợp không hề thiếu các set vật dụng thần MU một cách chi tiết nhất theo tài liệu từ Webzen và những nguồn khác biệt để người chơi vậy bắt.

Bạn đang xem: Các set thần trong mu

Tuy khác nhau về phiên bạn dạng nhưng tài năng và set đồ dùng vẫn giữ nguyên như sau:

*


1. Knight Leather Set

*

Bao gồm:

Mũ da (+5-10 Nội Lực)Áo da (+5-10 Nội Lực)Quần domain authority (+5-10 Nội Lực)Găng da (+5-10 Nội Lực)Giày domain authority (+5-10 Nội Lực)Chùy da (+5-10 mức độ Mạnh)Nhẫn Băng (+5-10 cấp tốc Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– thứ lẻ:

2 món : gia tăng sức mạnh mẽ +103 món : Tăng sức tiến công tuyệt chiêu +104 món : tăng thêm nội lực về tối đa +205 món : Tăng hồi phục nội lực +56 món : tăng thêm sức chống đỡ +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng cấp tốc nhẹn +10Gia tăng độ đúng chuẩn của sức liền kề thương chí mạng 5%Gia tăng độ đúng đắn của sức gần cạnh thương về tối đa 5%Gia tăng sức khỏe +25

2. Hyperion Bronze Set

*

Bao gồm:

Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator

– máy lẻ:

2 thành tích : gia tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nhanh nhẹn +15Gia tăng sức sát thương của xuất xắc chiêu +20Gia tăng mana tối đa +30

3. Eplete Scale Set

*

Bao gồm:

Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 tòa tháp : ngày càng tăng sức gần cạnh thương của xuất xắc chiêu +153 thành phầm : gia tăng khả năng tiến công +504 vật phẩm : Sức gần cạnh thương phép màu +5%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng lượng máu +50Gia tăng nội lực +30Gia tăng độ chính xác của gần kề thương chí mạng 10%Gia tăng độ đúng mực của sức tiếp giáp thương tối đa +10

4. Berserker Scale Set

*

Bao gồm:

Chân trâu xanhQuần trâu xanhÁo trâu xanhTay trâu xanhMũ trâu xanh

Đặc điểm:

– vật dụng lẻ:

2 món: Max damage +103 món: Max damage +204 món: Max damage +305 món: Max damage +40

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tấn công hay chiêu: +40Sức to gan tăng: +40

5. Garuda Brass Set

*

Bao gồm:

Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Lửa (+5-10 mức độ Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter

– đồ vật lẻ:

2 thành phầm : tăng thêm nội lực về tối đa +303 thành quả : Tỉ lệ đúng đắn của sát thương gấp hai 5%4 tòa tháp : tăng thêm năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lượng huyết +50Gia tăng sức liền kề thương của giỏi chiêu +25Sức cạnh bên thương phép màu +15%

6. Kantata Plate Set

*

Bao gồm:

Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Gió (+5-10 nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– vật dụng lẻ:

2 thành quả : gia tăng năng lượng +153 sản phẩm : gia tăng thể lực +304 cửa nhà : Sức giáp thương phép thuật +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức khỏe 15Gia tăng sức cạnh bên thương của xuất xắc chiêu +25Gia tăng độ chính xác của sức gần kề thương về tối đa 10%Gia tăng tỉ trọng ra đòn tất cả sức liền kề thương tối đa +20

7. Rave Plate set

*

Bao gồm:

Mũ plateQuần plateÁo plate

Đặc điểm:

– máy lẻ:

2 món: tấn công tăng +203 món: phần trăm x2 cạnh bên thương +10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Trang bị vũ khí 2 tay tiến công tăng +30%Tỷ lệ sa thải phòng thủ đối thủ +5%

8. Hyon long Set

*

Bao gồm:

Tay long đỏChân dragon đỏMũ dragon đỏKiếm điện

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– vật dụng lẻ:

2 tòa tháp : gia tăng sức kháng đỡ +253 thành tích : Tỉ lệ đúng chuẩn của sát thương gấp rất nhiều lần 10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức gần kề thương của xuất xắc chiêu +20Gia tăng độ chính xác của tiếp giáp thương chí mạng 15%Gia tăng độ chính xác của sức tiếp giáp thương buổi tối đa 15%Gia tăng sức sát thương tuyệt vời nhất +20

9. Vicious rồng Set

*

Bao gồm:

Mũ rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)Áo long Đỏ (+5-10 Nội Lực)Quần dragon Đỏ (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– thiết bị lẻ:

2 thành quả : ngày càng tăng sức gần kề thương của tuyệt chiêu +153 cửa nhà : gia tăng sức gần kề thương +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỉ lệ đúng chuẩn của tiếp giáp thương gấp đôi +10%Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20Gia tăng lực tấn công tối nhiều +30Loại bỏ kĩ năng phòng ngự đối thủ +5%

10. Apollo Pad Set

*

Bao gồm:

Mũ vải vóc Thô (+5-10 Nội Lực)Áo vải vóc Thô (+5-10 Nội Lực)Quần vải Thô (+5-10 Nội Lực)Găng vải vóc Thô (+5-10 Nội Lực)Gậy Xương (+5-10 mức độ Mạnh)Dây Chuyền Băng (+5-10 mức độ Mạnh)Nhẫn Phép Thuật

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– thiết bị lẻ:

2 tác phẩm : gia tăng năng lượng +103 thắng lợi : Sức giáp thương phép thuật +5%4 chiến thắng : tăng thêm sức sát thương của giỏi chiêu +105 tác phẩm : gia tăng mana buổi tối đa +306 thắng lợi : tăng thêm lượng ngày tiết +30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nội lực buổi tối đa +20Gia tăng sức gần kề thương chí mạng +10Gia tăng sức giáp thương tối đa +10Gia tăng tích điện +30

11. Evis Bone Set

*

Bao gồm:

Áo Xương (+5-10 Nội Lực)Quần Xương (+5-10 Nội Lực)Giày Xương (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Gió

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– máy lẻ:

2 thành công : tăng thêm sức gần cạnh thương của tốt chiêu +153 thắng lợi : gia tăng thể lực +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Sức tiếp giáp thương phép thuật +10%Tỉ lệ đúng đắn của ngay cạnh thương gấp rất nhiều lần +5%Gia tăng kỹ năng tấn công +50Gia tăng phục sinh nội lực +5

12. Sylion Bone set

*

Bao gồm:

Tay xươngChân xươngÁo xươngMũ xương

Đặc điểm:

– đồ vật lẻ:

2 món: xác suất sát yêu đương chí mạng +5%3 món: tỷ lệ x2 tiếp giáp thương +5%4 món: phòng thủ tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Sức dũng mạnh +50Nhanh nhẹn + 50Thể lực + 50Nội lực + 50

13. Hera Sphinx Set

*

Bao gồm:

Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– sản phẩm lẻ:

2 sản phẩm : Gia sức mạnh +153 chiến thắng : Sức gần kề thương phép thuật +10%4 thành tích : ngày càng tăng sức phòng vệ của khiên 5%5 thành quả : ngày càng tăng năng lượng +15

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng kỹ năng tấn công +50Gia tăng độ đúng đắn của gần cạnh thương chí mạng +10%Gia tăng độ đúng đắn của sức gần kề thương tối đa +10%Gia tăng lượng tiết +50Gia tăng mana về tối đa +50

14. Anubis Legendary Set

*

Bao gồm:

Mũ ma thuật (+5-10 Nội Lực)Áo yêu thuật (+5-10 Nội Lực)Găng ma thuật (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– đồ vật lẻ:

2 item : Tỉ lệ đúng chuẩn của gần kề thương gấp rất nhiều lần +10%3 thành tích : tăng thêm mana buổi tối đa +50

– Nuyên Set trả chỉnh

Sức sát thương phép thuật +10%Gia tăng độ đúng đắn của sát thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức tiếp giáp thương về tối đa +15%Gia tăng sức gần kề thương chí mạng +20Gia tăng sức cạnh bên thương tối đa +20

15. Isis Legendary Set

*

Bao gồm:

Mũ ma thuật (+5-10 Nội Lực)Áo ma thuật (+5-10 Nội Lực)Quần yêu thuật (+5-10 Nội Lực)Giày ma thuật (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– thứ lẻ:

2 tòa tháp : ngày càng tăng sức cạnh bên thương của giỏi chiêu +103 công trình : Tỉ lệ đúng mực của ngay cạnh thương gấp rất nhiều lần +10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng tích điện +30Sức gần kề thương phép thuật +10%Loại bỏ năng lực phòng ngự đối phương +5%

16. Ceto Vine Set

*

Bao gồm:

Mũ Trinh thanh nữ (+5-10 Nội Lực)Quần Trinh thanh nữ (+5-10 Nội Lực)Găng Trinh chị em (+5-10 Nội Lực)Giày Trinh phái nữ (+5-10 Nội Lực)Trường tìm (+5-10 sức Mạnh)Nhẫn Đất (+5-10 mức độ Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– thiết bị lẻ:

2 vật phẩm : ngày càng tăng nhanh nhẹn +103 thắng lợi : gia tăng lượng tiết +504 cửa nhà : tăng thêm sức phòng đỡ +205 cống phẩm : tăng thêm sức bảo vệ của khiên +5%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng tích điện +10Gia tăng lượng máu +50Gia tăng sức khỏe +20

17. Gaia Silk Set

*

Bao gồm:

Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)Nỏ quà (+5-10 cấp tốc Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 chiến thắng : ngày càng tăng sức gần kề thương của giỏi chiêu +103 thành công : ngày càng tăng mana về tối đa +254 tòa tháp : ngày càng tăng sức khỏe mạnh +10

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỉ lệ đúng chuẩn của cạnh bên thương gấp hai +5%Gia tăng nhanh nhẹn +30Gia tăng độ đúng chuẩn của sức gần kề thương tối đa +10%Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức giáp thương buổi tối đa +10

18. Odin Wind Set

*

Bao gồm:

Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Giày Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 item : ngày càng tăng năng lượng +153 sản phẩm : tăng thêm lượng tiết +504 item : gia tăng khả năng tấn công +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nhanh nhẹn +30Gia tăng mana tối đa +50Loại bỏ khả năng phòng ngự kẻ thù +5%Gia tăng nội lực tối đa +50

19. Argo Spirit Set

*

Bao gồm:

Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– thiết bị lẻ:

2 thành tích : tăng thêm nhanh nhẹn +30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lực tấn công tối nhiều +30Gia tăng sức sát thương của giỏi chiêu +25Tỉ lệ đúng chuẩn của gần cạnh thương gấp hai 5%

20. Gywen Guardian Set

*

Bao gồm:

Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Cung bạc đãi (+5-10 nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– đồ vật lẻ:

2 công trình : Tỉ lệ đúng chuẩn của giáp thương gấp đôi +10%3 thành tích : tăng thêm nhanh nhẹn 304 công trình : tăng thêm lực tấn công tối thiểu +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lực tiến công tối nhiều +20Gia tăng độ đúng đắn của giáp thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng mực của sức gần kề thương tối đa +15%Gia tăng sức gần kề thương chí mạng +20Gia tăng tỉ lệ ra đòn tất cả sức cạnh bên thương tối đa +20

21. Aruane Guardian Set

*

Bao gồm:

Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– thứ lẻ:

2 thắng lợi : gia tăng sức liền kề thương +103 cống phẩm : Tỉ lệ đúng chuẩn của ngay cạnh thương gấp rất nhiều lần +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức giáp thương của tốt chiêu +20Gia tăng độ đúng chuẩn của cạnh bên thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng chuẩn của sức giáp thương về tối đa +15%Loại bỏ kĩ năng phòng ngự đối thủ +5%

22.

Xem thêm: Cuộc Đời Đầy Bi Kịch Của Cố Diễn Viên Phim "Vườn Sao Băng", Vườn Sao Băng

Gaion Storm Crow Set

*

Bao gồm:

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 thắng lợi : loại trừ khả năng chống ngự đối thủ +5%3 thành phầm : Tỉ lệ đúng chuẩn của gần kề thương gấp đôi +15%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức cạnh bên thương của giỏi chiêu +15Gia tăng độ chính xác của sức gần kề thương tối đa +15%Gia tăng mức độ sức gần kề thương buổi tối đa +30Sức giáp thương phép màu +20%Gia tăng sức mạnh +30

23. Muren Storm Crow Set

*

Bao gồm:

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– đồ vật lẻ:

2 nhà cửa : ngày càng tăng sức liền kề thương của giỏi chiêu +103 cống phẩm : Sức gần kề thương phép thuật +15%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỉ lệ đúng mực của sát thương gấp đôi +10%Gia tăng độ chính xác của gần cạnh thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức liền kề thương về tối đa +15%Gia tăng sức phòng đỡ +25Gia tăng sức gần cạnh thương mang đến vũ khí 2 tay +20%

24. Agnis Adamantine Set

*

Bao gồm:

Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 chiến thắng : Tỉ lệ đúng chuẩn của cạnh bên thương gấp đôi +10%3 thành công : ngày càng tăng sức chống đỡ +40

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng sức cạnh bên thương của hay chiêu +20Gia tăng độ chính xác của gần kề thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng chuẩn của sức tiếp giáp thương buổi tối đa +15%Gia tăng sức tiếp giáp thương chí mạng +20Gia tăng sức cạnh bên thương về tối đa +20

25. Browii Adamantine Set

*

Bao gồm:

Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– vật dụng lẻ:

2 vật phẩm : tăng thêm sức giáp thương +203 sản phẩm : gia tăng sức liền kề thương của giỏi chiêu +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng +30Gia tăng độ đúng mực của sát thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng đắn của sức cạnh bên thương về tối đa +15%Loại bỏ kỹ năng phòng ngự đối thủ +5%Gia tăng mệnh lệnh +30

26. Crono Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Nhẫn yêu thuật (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– lắp thêm lẻ:

2 tác phẩm : Tỉ lệ đúng mực của ngay cạnh thương gấp rất nhiều lần +20%3 tác phẩm : gia tăng sức phòng đỡ +60

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức liền kề thương của giỏi chiêu +30Gia tăng độ đúng mực của gần kề thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng mực của sức gần kề thương buổi tối đa +15%Gia tăng sức gần cạnh thương chí mạng +20Gia tăng sức gần kề thương buổi tối đa +20

27. Semeden Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– máy lẻ:

2 thành quả : Sức ngay cạnh thương phép thuật +15%3 thành tích : ngày càng tăng sức gần kề thương của tốt chiêu +25

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng tích điện 30Gia tăng độ chính xác của giáp thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức gần kề thương tối đa +15%Loại bỏ năng lực phòng ngự địch thủ +5%

28. Vega Sacred Fire set

*

Bao gồm:

Mũ Địa longÁo Địa longQuần Địa longVuốt Địa long

Đặc điểm:

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 món: tỷ lệ tấn công tăng +503 món: thể lực tăng +504 món: Max damage + 30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo nhất tăng +15%Tỷ lệ x2 ngay cạnh thương tăng +5%Tỷ lệ đào thải phòng thủ địch thủ + 5%

29. Chamer Sacred Fire set

*

Bao gồm:

Chân Địa longÁo Địa longQuần Địa longVuốt Địa long

Đặc điểm:

– thứ lẻ:

2 món: phòng ngự tăng +503 món: tỷ lệ x2 ngay cạnh thương tăng +5%4 món: tiến công tăng + 30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ gần kề thương hoàn hảo nhất tăng +15%Tấn công tuyệt chiêu +30Sát thương hoản hảo tăng +20

30. Mahes black Dragon set

*

Bao gồm:

Quần dragon đenKhiên đồng

Đặc điểm:

– máy lẻ:

Không

– Nguyên Set trả chỉnh:

Max HP + 100Tỷ lệ vứt bỏ phòng thủ kẻ thù +6%Tăng bảo vệ khi sản phẩm công nghệ khiên 17%

31. Bes Eclipse set

*

Bao gồm:

Quần ánh trăngGậy bỏ diệt

Đặc điểm:

– trang bị lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Nội lực tăng + 200Tấn công phép tăng 9%Tấn công giỏi chiêu tăng +80

32. Khons Dark Steel set

*

Bao gồm:

TayChân

Đặc điểm:

– lắp thêm lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Max tăng HP + 200Tỷ lệ gần kề thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất +3%Tỷ lệ gần kề thương chí mạng +3%

33. Horus set

*

Bao gồm:

Vuốt bạch hổDây chuyền kỹ năng

Đặc điểm:

– lắp thêm lẻ:

Không

– Nguyên Set trả chỉnh:

Min damage +80Tấn công giỏi chiêu tăng +60Tỷ lệ x2 sát thương +4%

34. Bragi DarkPhoenix set

*

Bao gồm:

QuầnChânMũThiên ma kiếm

Đặc điểm:

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 món: sức khỏe tăng +103 món: sức mạnh tăng +204 món: sức khỏe tăng +305 món: sức mạnh tăng +50

– Nguyên Set trả chỉnh:

Min damage +30Tấn công tăng khi sử dụng kiếm hai tay +6%Tỷ lệ x2 gần kề thương +3%Tấn công xuất xắc chiêu +50

35. Alvis Grand Soul set

*

Bao gồm:

QuầnChânÁoGậy phượngDây chuyền nước

Đặc điểm:

– thứ lẻ:

2 món: xác suất x2 sát thương +1%3 món: tỷ lệ x2 tiếp giáp thương +2%4 món: phần trăm x2 gần kề thương +3%5 món: nội lực tăng +10

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Phòng thủ tăng khi sử dụng khiên +8%Tỷ lệ gần kề thương chí mạng +8%Tỷ lệ tiếp giáp thương tuyệt đối hoàn hảo + 8%Loại bỏ phòng ngự sát mến +1%

36. Frigg Holy spirit set

*

Bao gồm:

QuầnChânDây chuyền gióCung thánh nữ

Đặc điểm:

– trang bị lẻ:

2 món: min damage tăng +403 món: max damage tăng +404 món: min damage tăng +505 món: max damage tăng +50

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỷ lệ gần kề thương chí mạng tăng +7%Tỷ lệ liền kề thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất + 7%Max HP + 50Phòng thủ tăng +20

37. Tyr Thunder set

*

Bao gồm:

TayQuầnChânKiến quétDây chuyền sét

Đặc điểm:

– trang bị lẻ:

2 món: sức mạnh tăng +203 món: nhanh nhẹn tăng +204 món: thể lực tăng +205 món: nội lực tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ x2 gần kề thương +1%Tấn công phép tăng +1%Tỷ lệ giáp thương hoàn hảo tăng 12%Tăng tấn công khi dùng kiếm +6%

38. Surt Glorious set

*

Bao gồm:

ÁoMũChânTayQuyền trượng đại vương

Đặc điểm:

– thứ lẻ:

2 món: phòng thủ tăng khi dùng khiên +2%3 món: phòng ngự tăng +204 món: sức khỏe tăng +305 món: Max HP tăng +70

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tấn công tuyệt chiêu tăng +40Tỷ lệ tiến công chí mạng tăng +11%Sát yêu thương chí mạng tăng + 80Nội lực tăng +60

39. Elune Demonic set

*

Bao gồm:

QuầnTayGậyNhẫn băng

Đặc điểm:

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 món: phần trăm sát thương tuyệt vời nhất +8%3 món: tỷ lệ sát thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất +9%4 món: phần trăm sát thương tuyệt vời +10%5 món: xác suất x2 gần kề thương +12%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Phòng thủ tăng +40Tấn công tốt chiêu tăng +80Max Mana + 200Tấn công phép tăng +13%

40. Magni Piercing Grove set

*

Bao gồm:

ÁoQuầnMũVuốt bạch longNhẫn gió

Đặc điểm:

– sản phẩm lẻ:

2 món: max damager tăng +53 món: max damager tăng +104 món: max damager tăng +155 món: max HP tăng +100

– Nguyên Set trả chỉnh:

Phòng thủ tăng +50Tỷ lệ gần kề thương hoàn hảo +8%Sát thương tuyệt vời nhất tăng + 10Tấn công tăng +60

41. Anas Hirat set

*

Bao gồm:

ÁoQuầnMũKhiên Vis

Đặc điểm:

– sản phẩm lẻ:

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +203 món: phòng vệ tăng +404 món: tỷ lệ x2 ngay cạnh thương +10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tấn công tăng +20Sát mến chí mạng tăng Rate + 15%Tỷ lệ cạnh bên thương tuyệt đối hoàn hảo tăng +15%Phòng thủ tăng khi sử dụng khiên +5%

42. Akhir Hirat set

*

Bao gồm:

TayQuầnChânNhẫn băng

Đặc điểm:

– thiết bị lẻ:

2 món: tiến công tuyệt chiêu tăng +303 món: tiến công tăng +304 món: gần cạnh thương hoàn hảo nhất tăng +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Sát yêu mến chí mạng tăng + 20Tỷ lệ gần kề thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ giáp thương hoàn hảo nhất +15%Loại quăng quật phòng thủ kẻ thù +5%

43. Camill Sate set

*

Bao gồm:

ÁoMũQuầnKhiên pen

Đặc điểm:

– thiết bị lẻ:

2 món: min damage tăng + 303 món: max damage tăng + 504 món: xác suất x2 cạnh bên thương + 10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tấn công tăng + 20Tỷ lệ giáp thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ tiếp giáp thương hoàn hảo +15%Phòng thủ tăng khi dùng khiên +5%

44. Cathy Sate set

*

Bao gồm:

TayChânQuầnNhẫn độc

Đặc điểm:

– lắp thêm lẻ:

2 món: tiến công tuyệt chiêu tăng +303 món: cấp tốc nhẹn tăng + 304 món: tiếp giáp thương tuyệt đối tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ tiến công chí mạng + 20Tỷ lệ cạnh bên thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ cạnh bên thương tuyệt đối hoàn hảo +15%Loại bỏ phòng thủ đối thủ +5%

Tổng cộng trong bài viết có 44 set thần Mu hy vọng sẽ thỏa mãn nhu cầu được nhu cầu khám phá của bạn, quan sát và theo dõi GamePrivate 24h thường xuyên để update nhiều giải đáp khác của game Mu.