Các ngành khối d đại học cần thơ

     

Đại học Cần Thơ thông báo tuyển chọn sinch xác nhận năm 2021 với tổng 6860 chỉ tiêu tuyển chọn sinch mang lại hệ đại học chủ yếu quy cùng các công tác giảng dạy chất lượng cao.

Bạn đang xem: Các ngành khối d đại học cần thơ

GIỚI THIỆU CHUNG

ctu.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

1, Các ngành tuyển sinh

Các ngành huấn luyện và đào tạo trường Đại học tập Cần Thơ tuyển sinh vào năm 2021 nlỗi sau:

Mã ngành: 7140202Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, C01, D01, D03
Ngành giáo dục và đào tạo Công dânMã ngành: 7140204Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7140206Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: T00, T01, T06
Ngành Sư phạm Toán thù họcMã ngành: 7140209Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B08, D07
Ngành Sư phạm Tin họcMã ngành: 7140210Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Sư phạm Vật lýMã ngành: 7140211Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, A02, D29
Ngành Sư phạm Hóa họcMã ngành: 7140212Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D24
Ngành Sư phạm Sinh họcMã ngành: 7140213Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: B00, B08
Ngành Sư phạm Ngữ vănMã ngành: 7140217Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: C00, D14, D15
Ngành Sư phạm Lịch sửMã ngành: 7140218Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: C00, D14, D64
Ngành Sư phạm Địa lýMã ngành: 7140219Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: C00, C04, D15, D44
Mã ngành: 7140231Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: D01, D14, D15
Ngành Sư phạm giờ đồng hồ PhápMã ngành: 7140233Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: D01, D03, D14, D64
Mã ngành: 7510401Chỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành Kỹ thuật thứ liệuMã ngành: 7520309Chỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7510601Chỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7520103Các chuyên ngành:Cơ khí chế tạo máyCơ khí ô tôChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520114Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520216Chỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520207Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7580201Chỉ tiêu: 200Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật kiến thiết công trình thủyMã ngành: 7580202Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7580205Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520201Chỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D07
Mã ngành: 7480101Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480106Chỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480102Chỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480103Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480104Chỉ tiêu: 70Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480201Các siêng ngành:Công nghệ thông tinTin học ứng dụngChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340302Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7810103Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340115Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340120Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 76201115Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7850102Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7380101Các siêng ngành:Luật hành chínhLuật tmùi hương mạiLuật tứ phápChỉ tiêu: 200Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, C00, D01, D03
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu: 170Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành Công nghệ bào chế tbỏ sảnMã ngành: 7540105Chỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành Công nghệ sau thu hoạchMã ngành: 7540104Chỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7620105Chỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7640101Chỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: B00, A02, D07, B08
Mã ngành: 7620110Các chuyên ngành:Khoa học tập cây trồngNông nghiệp công nghệ caoChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D07
Mã ngành: 7620109Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: B00, B08, D07
Mã ngành: 7620112Chỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: B00, B08, D07
Mã ngành: 7440301Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A02, B00, D07
Mã ngành: 7850101Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7520320Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành Công nghệ rau trái cây cùng chình họa quanMã ngành: 7620113Chỉ tiêu: 40Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành Khoa học khu đất (siêng ngành Quản lý đất và technology phân bón)Mã ngành: 7620103Chỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7620301Chỉ tiêu: 200Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành Bệnh học tập thủy sảnMã ngành: 7620302Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành Quản lý thủy sảnMã ngành: 7620305Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7460112Chỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00
Mã ngành: 7420101Chỉ tiêu: 70Tổ phù hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7440112Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, C02, D07
Mã ngành: 7720203Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, C02, D07
Mã ngành: 7420203Chỉ tiêu: 70Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B00, B08
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 200Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7520401Chỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, A02, C01
Ngành Vnạp năng lượng họcMã ngành: 7229030Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, D01, D14, D15
Mã ngành: 7310630Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
Mã ngành: 7220201Các chăm ngành:Ngôn ngữ AnhPhiên dịch – Biên dịch giờ đồng hồ AnhChỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: D01, D14, D15
Mã ngành: 7220203Chỉ tiêu: 40Tổ hòa hợp xét tuyển: D01, D03, D14, D64
Mã ngành: 7320201Chỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D03, D29
Mã ngành: 7229001Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7310201Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7310301Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C19, D01
Ngành Công nghệ sinc học tập (Cmùi hương trình tiên tiến)Mã ngành: 7420201TChỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Nuôi trông thủy sản (Chương thơm trình tiên tiến)Mã ngành: 7620301TChỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Công nghệ chuyên môn hóa học (Chất lượng cao)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao)Mã ngành: 7580201CChỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)Mã ngành: 7520201CChỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Tài chủ yếu – Ngân sản phẩm (Chất lượng cao)Mã ngành: 7340201CChỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Công nghệ công bố (Chất lượng cao)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Kinch doanh quốc tế (Chất lượng cao)Mã ngành: 7340120CChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220201CChỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D14, D15

2, Phương thức xét tuyển

Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinch ĐH bao gồm quy năm 2021 theo các cách làm xét tuyển chọn sau:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo phương tiện của Sở GD&ĐT với trường Đại học tập Cần Thơ. Xem cụ thể về cách làm này tại trên đây.

Phương thơm thức 2: Xét tuyển chọn theo điểm thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2021

Chỉ tiêu: >= 60%

Nguim tắc xét tuyển:

Điều khiếu nại xét tuyển:

Đạt ngưỡng đảm bảo unique đầu vào vị Đại học Cần Thơ quy địnhĐiểm những môn yếu tắc >= 1.0 điểmRiêng ngành GDTC: Điểm môn Năng khiếu TDTT >= 5.0

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = tổng điểm những môn thi theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên, làm tròn mang lại 2 chữ số thập phân.

Lệ giá thành xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng

Hình thức ĐK với chỉnh sửa nguyện vọng:

Thí sinc ĐK thuộc làm hồ sơ dự thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2021 tại những ngôi trường THPT hoặc các điểm dấn làm hồ sơ do Ssống GDĐT chính sách.Thí sinh được điều chỉnh hoài vọng 3 lần sau thời điểm có tác dụng thi tốt nghiệp THPT, sửa đổi qua hiệ tượng trực con đường theo dụng cụ của Sở GDĐT.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển lần 1 theo giải pháp của Sở GD&ĐT.

Phương thức 3: Xét học bạ THPT

Chỉ tiêu: Tối nhiều 40%

Các ngành xét tuyển: Phương thức 3 vận dụng để xét tuyển chọn các ngành đào tạo và huấn luyện ngoại trừ sư phạm.

Ngulặng tắc xét tuyển: Xét điểm TB môn 5 học tập kỳ (HK1 lớp 10 mang đến HK1 lớp 12) của 3 môn ở trong tổ hợp xét tuyển chọn. Điểm mỗi môn xét tuyển chọn được tính bằng TB cộng của điểm TB môn 5 học kỳ, làm tròn mang đến 5 học kỳ.

Tính điểm môn xét học bạ cùng điểm xét tuyển:

Điểm môn = Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12

Điểm xét học bạ = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

Điều khiếu nại xét tuyển: Tổng điểm 3 môn xét tuyển (không cùng điểm ưu tiên) >= 19.5

Hồ sơ ĐK xét tuyển bao gồm:

Phiếu ĐKXT theo mẫu mã (đăng ký trực tuyến cùng in ra tự hệ thống)01 bạn dạng sao học bạ hoặc bản gốc giấy xác thực tác dụng học tập tậpBằng xuất sắc nghiệp THPT (với thí sinc sẽ giỏi nghiệp THPT trước đó)

Lệ phí tổn xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

Đăng cam kết trực con đường tại: http://xettuyen.ctu.edu.vn/

Phương thơm thức 4: Xét học tập bạ trung học phổ thông vào ngành sư phạm

Chỉ tiêu: 40%

Các ngành xét tuyển: Các ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên

Ngulặng tắc xét tuyển: Xét tuyển dựa theo điểm TB môn 6 học kỳ của 3 môn ở trong tổ hợp xét tuyển. Điểm từng môn để tính điểm xét tuyển được xem bằng TB cùng của điểm TB môn vào 6 học tập kỳ, làm tròn mang lại 2 chữ số thập phân.

Tính điểm môn xét học tập bạ và điểm xét tuyển:

Điểm môn = Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12 + Điểm TB môn HK2 lớp 12

Điểm xét học tập bạ = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

Riêng ngành Giáo dục thể hóa học, thí sinch nên tham gia dự thi môn Năng năng khiếu TDTT bởi vì Trường ĐHCT tổ chức triển khai thi để mang điểm (thời hạn thi thông tin sau).

Xem thêm: Xem Phim Người Sói Và Người Đàn Ông Thép (Hd,Thuyết Minh), Phim Người Đàn Ông Thép

Điều khiếu nại xét tuyển:

Các ngành sư phạm khác: Học lực lớp 12 một số loại GiỏiNgành giáo dục và đào tạo thể chất: Học lực năm lớp 12 các loại Khá trsống lên. 02 trường thích hợp sau chỉ những hiểu biết học tập lực lớp 12 các loại TB trlàm việc lên:

+ Thí sinc là VĐV cấp cho 1, khiếu nại tướng mạo, chuyển vận viên đã có lần giành huy chương trên Hội khỏe khoắn Phù Đổng, các giải tphải chăng quốc gia cùng quốc tế hoặc giải vô địch nước nhà và nước ngoài.

+ Có điểm thi môn Năng năng khiếu TDTT (bởi Trường ĐHCT tổ chức triển khai thi) trường đoản cú 9,0 trlàm việc lên (theo thang điểm 10).

Hồ sơ ĐK xét tuyển bao gồm:

Phiếu ĐKXT theo mẫu (ĐK trực con đường cùng in ra trường đoản cú hệ thống)01 bạn dạng sao học bạ hoặc bản cội giấy xác nhận hiệu quả học tậpBằng tốt nghiệp trung học phổ thông (cùng với thí sinc vẫn tốt nghiệp trung học phổ thông trước đó)Thí sinc học lực trung bình ĐK vào ngành Giáo dục đào tạo thể chất: giả dụ là chuyển động viên cung cấp 1, khiếu nại tướng, vận chuyển viên đã từng đoạt huy chương trên Hội khỏe Phù Đổng, những giải ttốt tổ quốc với quốc tế hoặc giải vô địch đất nước với quốc tế thì nộp thêm bạn dạng photo lớn giấy ghi nhận gồm tương quan mang đến các kết quả bên trên.

Lệ giá thành xét tuyển: 30.000 đồng/ước muốn.

Đăng ký trực tuyến đường tại: http://xettuyen.ctu.edu.vn/

Phương thức 5: Xét tuyển vào công tác tiên tiến cùng chất lượng cao

Nguyên ổn tắc xét tuyển: Tuyển chọn thí sinc trúng tuyển chọn cùng nhập học tập vào Đại học Cần Thơ năm 2021 mong muốn đưa lịch sự học ngành thuộc chương trình tiên tiến và phát triển hoặc công tác chất lượng cao.

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh trúng tuyển chọn đại học thiết yếu quy bất kỳ ngành làm sao theo thủ tục 1, 2, 3

Điều khiếu nại xét tuyển: Có điểm 3 môn khớp ứng với tổ hợp xét tuyển theo ngành.

Hồ sơ đăng ký: Sẽ được lí giải rõ ràng Khi có tác dụng thủ tục nhập học tập.

Phương thơm thức 6: Xét tuyển chọn trực tiếp vào học tập tu dưỡng loài kiến thức

Ngulặng tắc xét tuyển: Xét tuyển chọn thẳng vào học bổ sung cập nhật kỹ năng 1 năm ngoái lúc học chương trình ĐH chủ yếu quy.

Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành trừ đội ngành sư phạm

Đối tượng xét tuyển: Học sinc những thị xã nghèo, biên giới, hải hòn đảo và fan dân tộc bản địa tđọc số ít tín đồ, cụ thể nhỏng sau:

Thí sinch là tín đồ dân tộc tgọi số vô cùng ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.Thí sinh gồm hộ khẩu thường xuyên trú từ bỏ 3 năm trngơi nghỉ lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại những thị trấn nghèo (học viên học tập phổ biến dân tộc bản địa nội trú tính theo hộ khẩu thường xuyên trú), tính mang lại ngày nộp làm hồ sơ ĐKXT theo chế độ tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CPhường ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ bớt nghèo nhanh hao cùng bền bỉ đối với 61 thị xã nghèo cùng Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày thứ 7 mon 03 năm 2018 của Thủ tướng tá Chính phủ về việc phê coi sóc danh sách các thị trấn nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinc đôi mươi thị trấn nghèo biên giới, hải hòn đảo ở trong Khu Vực Tây Nam Bộ;

Điều khiếu nại ĐKXT:

Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021Thuộc 1 trong những đối tượng người tiêu dùng nói trên

Quy định đào tạo:

Sau Lúc nhập học, thí sinh buộc phải học lịch trình bổ sung kỹ năng và kiến thức 1 năm (những môn học bồi dưỡng: Tân oán, Văn uống, Tiếng Anh, Tin học)Phải đạt hiệu quả theo phương tiện của Hiệu trưởng Trường ĐHCT bắt đầu được vào học thỏa thuận chương trình đại học chủ yếu quy năm học tập 2022-2023 đúng cùng với ngành vày thí sinc ĐK.

Lệ phí đăng ký: Dự kiến 30.000đ/1 nguyện vọng

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Nộp làm hồ sơ trên Snghỉ ngơi giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất theo cơ chế của Bộ GD&ĐT

HỌC PHÍ

Học giá tiền ngôi trường Đại học tập Cần Thơ năm 2021 dự kiến nhỏng sau:

Nhóm ngành Sư phạm: 9.800.000 đồng/năm học tập (sinc viên Sư phạm được Nhà nước cung ứng 100% ngân sách học phí với sinc hoạt phí)Nhóm ngành Ngôn ngữ, Triết học, Chính trị học, tin tức – thư viện, Xã hội học tập, Các ngành Kinch tế, Du kế hoạch, Luật, Chăn uống nuôi, Nông – lâm – ngư nghiệp: 9.800.000 đồng/năm học tập.Nhóm những ngành Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ: 11.700.000 đồng/năm học tập.

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem cụ thể rộng tại: Điểm chuẩn Đại học tập Cần Thơ

Tên ngànhĐiểm chuẩn
201820192020
Giáo dục đào tạo Tiểu học19.7521.2522.25
Giáo dục Công dân21.522.521
Giáo dục đào tạo Thể chất17.7518.2517.5
Sư phạm Toán thù học20.7522.524
Sư phạm Tin học17.2518.2518.5
Sư phạm Vật lý18.7521.7518.5
Sư phạm Hóa học19.7522.2522.25
Sư phạm Sinc học17đôi mươi.7518.5
Sư phạm Ngữ văn22.2522.522.5
Sư phạm Lịch sử2122.7519
Sư phạm Địa lý21.2522.522.25
Sư phạm tiếng Anh21.7523.523.75
Sư phạm tiếng Pháp1718.518.5
Ngôn ngữ Anh21.2522.2524.5
Ngôn ngữ Pháp16.251718.5
Triết học19.2519.2522
Vnạp năng lượng học18.519.7522
Kinc tế1920.7524.5
Chính trị học20.2521.2524
Xã hội họcđôi mươi.2521.2524
đất nước hình chữ S học2122.2524.5
tin tức – tlỗi viện1516.518.5
Quản trị gớm doanh202225.25
Marketing19.7521.525
Kinh doanh quốc tếđôi mươi.2522.2525.75
Kinc doanh thương mại19.252124.75
Tài chính – Ngân hàng19.252124.75
Kế toán19.521.2525
Kiểm toán18.520.2524
Luật20.7521.7524.5
Sinh học141415
Công nghệ sinch học18.251721
Sinh học ứng dụng14.251415
Hóa học15.515.2515
Khoa học môi trường14.251415
Tân oán ứng dụng15.251415
Khoa học vật dụng tính15.751621
Mạng máy vi tính với media dữ liệu15.751516.5
Kỹ thuật phần mềm17.7517.522.5
Hệ thống thông tin151519
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính15.251516.5
Công nghệ thông tin18.2519.7524.25
Công nghệ chuyên môn hóa học17.251519
Quản lý công nghiệp17.51822.5
Kỹ thuật cơ khí17.518.7523.25
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử1716.2521.5
Kỹ thuật điện16.51620
Kỹ thuật điện tử – viễn thông151516.5
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với Tự động hóa16.51621.5
Kỹ thuật thứ liệu141415
Kỹ thuật môi trường141415
Vật lý kỹ thuật141415
Công nghệ thực phẩm18.7519.523.5
Công nghệ sau thu hoạch14.251415
Công nghệ chế tao tbỏ sản16.751617
Kỹ thuật xây dựng161621
Kỹ thuật kiến tạo công trình thủy141415
Kỹ thuật tạo công trình giao thông141415
Kỹ thuật tài nguim nước1414
Khoa học đất141415
Chnạp năng lượng nuôi14.51415
Nông học15.51515
Khoa học cây trồng14.51415
Bảo vệ thực vật161516
Công nghệ rau củ quả và chình ảnh quan141415
Kinc tế nông nghiệp17.517.522.5
Phát triển nông thôn1414
Nuôi tdragon thủy sản15.51516
Bệnh học tdiệt sản141415
Quản lý thủy sản14.51415
Thú y1819.522.25
Hóa dược2021
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành19.752124.25
Quản lý tài ngulặng cùng môi trường15.751518
Kinch tế tài nguyên ổn thiên nhiên16.517.2521.5
Quản lý khu đất đai15.251518
Cmùi hương trình unique cao
Ngôn ngữ Anh16.519.75đôi mươi.5
Kinh doanh quốc tế17.7519.2523
Tài chủ yếu – Ngân hàng1521
Công nghệ thông tin151720
Công nghệ chuyên môn hóa học15.51516
Kỹ thuật xây dựng1515
Kỹ thuật điện15.51515
Công nghệ thực phẩm151515.25
Cmùi hương trình tiên tiến
Công nghệ sinh học15.51616
Nuôi trồng tbỏ sản15.51515