Các ngành đại học kinh tế tp hcm

     

Trường Đại học Kinh tế Thành Phố HCM (phongthanky.mobi) chào làng biết tin tuyển sinch Đại học tập chủ yếu quy Khóa 47 năm 2021. Trong số đó, Cửa hàng huấn luyện và giảng dạy trên Thành Phố Hồ Chí Minh (Mã trường KSA) tuyển sinh 5.850 chỉ tiêu, với 29 ngành/chăm ngành với phongthanky.mobi - Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) tuyển chọn sinch 500 chỉ tiêu, với 10 ngành/siêng ngành (trong đó 04 ngành phongthanky.mobi - Phân hiệu Vĩnh Long tuyển chọn sinh VN gồm Ngành Kinch doanh nông nghiệp trồng trọt, Thương thơm mại năng lượng điện tử, Quản trị các dịch vụ du lịch với lữ khách và Ngôn ngữ Anh).

Bạn đang xem: Các ngành đại học kinh tế tp hcm

Với những Tổ thích hợp xét tuyển:

- Tổ vừa lòng A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

- Tổ thích hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

- Tổ hòa hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Tổ đúng theo D07: Toán, Hóa học tập, Tiếng Anh.

- Tổ đúng theo D96: Toán thù, Khoa học làng hội, Tiếng Anh.

- Tổ hòa hợp V00: Tân oán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật.

1. Cơ sở huấn luyện và giảng dạy tại Thành Phố HCM (Mã ngôi trường KSA) - 5.850 tiêu chí, với 29 ngành/chăm ngành:

1.1. Chương thơm trình chuẩn và unique cao

TT

Ngành

Chulặng ngành

Điểm trúng tuyển chọn những năm

ĐK xét tuyển

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Kinh tế

- Kinc tế học ứng dụng

20.70

23.30

26.20

7310101

A00, A01, D01, D07

100

- Kinc tế bao gồm trị

19.00

2

Kinch tế đầu tư

- Ngành Kinc tế đầu tư

- Chuyên ổn ngành Thđộ ẩm định vị với Quản trị tài sản

20.70

7310104

A00, A01, D01, D07

200

3

Bất rượu cồn sản

--

7340116

A00, A01, D01, D07

100

4

Quản trị nhân lực

--

7340404

A00, A01, D01, D07

100

5

Kinc doanh nông nghiệp

--

19.00

7620114

A00, A01, D01, D07

50

6

Quản trị kinh doanh

- Quản trị

21.40

24.15

26.40

7340101

A00, A01, D01, D07

700

- Quản trị hóa học lượng

- Quản trị khởi nghiệp

- Quản trị công nghệ với đổi mới sáng tạo

--

--

--

7

Kinh donước anh tế

- Ngành Kinc doanh quốc tế

22.80

25.10

27.50

7340120

A00, A01, D01, D07

450

- Chuim ngành Ngoại thương

22.60

8

Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng

--

--

--

27.60

7510605

A00, A01, D01, D07

100

9

Kinh doanh thương thơm mại

--

21.70

24.40

27.10

7340121

A00, A01, D01, D07

200

10

Marketing

--

22.40

24.90

27.50

7340115

A00, A01, D01, D07

200

11

Tài chủ yếu - Ngân hàng

- Tài thiết yếu công

đôi mươi.00

23.10

25.80

7340201

A00, A01, D01, D07

950

- Quản lý thuế

- Ngân hàng

- Tài chính

- Thị phần chứng khoán

17.50

- Đầu bốn tài chính

19.00

- Ngân hàng đầu tư

18.00

- Ngân hàng quốc tế

--

- Thuế trong gớm doanh

18.80

- Quản trị hải quan - nước ngoài thương

21.20

- Quản trị tín dụng

--

--

--

12

Bảo hiểm

--

--

--

22.00

7340204

A00, A01, D01, D07

50

13

Tài thiết yếu quốc tế

- Ngành Tài bao gồm quốc tế

--

--

26.70

7340206

A00, A01, D01, D07

100

- Chuyên ổn ngành Quản trị khủng hoảng rủi ro tài chính

--

14

Kế toán

- Kế toán công

20.40

22.90

25.80

7340301

A00, A01, D01, D07

650

- Kế toán thù doanh nghiệp

15

Kiểm toán

--

20.40

22.90

25.80

7340302

A00, A01, D01, D07

150

16

Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành

- Quản trị lữ hành

- Quản trị du thuyền

21.60

23.90

25.40

7810103

A00, A01, D01, D07

150

17

Quản trị khách hàng sạn

- Quản trị khách sạn

22.20

24.40

25.80

7810201

A00, A01, D01, D07

150

- Quản trị sự khiếu nại và dịch vụ giải trí

21.40

18

Toán ghê tế

- Tân oán tài chính

19.20

21.83

25.20

7310108

A00, A01, D01, D07

Tân oán thông số 2

100

- Phân tích khủng hoảng rủi ro và định phí bảo hiểm

--

19

Thống kê tởm tế

- Thống kê ghê doanh

19.39

21.81

25.20

7310107

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

20

Hệ thống thông tin quản lý

- Hệ thống thông tin ghê doanh

20.01

23.25

26.30

7340405

A00, A01, D01, D07

Toán thù thông số 2

100

- Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

17.61

21

Thương thơm mại điện tử

--

21.21

23.25

26.30

7340122

A00, A01, D01, D07

Toán thù thông số 2

100

22

Khoa học dữ liệu

--

--

--

24.80

7480109

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

23

Kỹ thuật phần mềm

--

19.00

22.51

25.80

7480103

A00, A01, D01, D07

Toán thông số 2

50

24

Ngôn ngữ Anh

- Tiếng Anh thương thơm mại

22.50

24.55

25.80

7220201

D01, D96

Tiếng Anh thông số 2

150

25

Luật kinh tế

- Luật kinh doanh

đôi mươi.30

23.00

24.90

7380107

A00, A01, D01, D96

150

26

Luật

- Luật tởm donước anh tế

trăng tròn.50

23.00

24.90

7380101

A00, A01, D01, D96

50

27

Quản lý công

--

17.50

21.60

24.30

7340403

A00, A01, D01, D07

50

28

Kiến trúc đô thị

- Kiến trúc cùng kiến tạo city thông minh

--

--

--

7580104

A00, A01, D01, V00

50

29

Quản lý căn bệnh viện

--

18.00

21.80

24.20

7720802

A00, A01, D01, D07

50

- Cmùi hương trình Chuẩn: Đối với những ngành lấy điểm trúng tuyển thông thường đến các siêng ngành thì sau 02 học tập kỳ đã xét ước vọng vào các siêng ngành kia, căn cứ vào tác dụng học hành với chỉ tiêu của từng chăm ngành.

Xem thêm: Đặng Siêu Phim Và Chương Trình Truyền Hình Của Đặng Siêu, Chương Trình Truyền Hình Của Đặng Siêu

- Chương thơm trình Cử nhân Chất lượng cao: Ngành/chuyên ngành đào tạo và giảng dạy Kinh tế đầu tư chi tiêu, Thđộ ẩm định giá với Quản trị gia sản, Kinch doanh thương mại, Marketing, Kiểm toán thù, Luật marketing, Quản trị(*), Kinc donước anh tế(*), Ngoại thương(*), Tài chính(*), Ngân hàng(*), Kế toán thù doanh nghiệp(*).

(*) Ngành/Chuyên ngành tất cả lịch trình đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh.

1.2. Chương thơm trình Cử khả năng năng

TT

Ngành

Điểm trúng tuyển năm 2020

Mã đăng ký xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Quản trị khiếp doanh

26.00

7340101_01

A00, A01, D01, D07

100

2

Kinc doanh quốc tế

7340120_01

A00, A01, D01, D07

100

3

Marketing

7340115_01

A00, A01, D01, D07

100

4

Tài thiết yếu - Ngân hàng

7340201_01

A00, A01, D01, D07

100

5

Kế toán

7340301_01

A00, A01, D01, D07

100

- Cmùi hương trình Cử nhân tài năng (ISB BBUS) của Viện ISB là chương thơm trình chính quy bởi Trường Đại học tập Kinch tế TPhường. Hồ Chí Minh cung cấp bởi, được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinch viên đầu vàoCmùi hương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS có thành tích học tập xuất sắc từ các trường chăm, trọng điểm của cả nmong.

1.3. Cmùi hương trình Liên kết: Chương trình links Đại học Victoria Of Wellington (VUW) và Chương trình Cử nhân Quốc tế WSU-BBUS liên kết Đại học Western Sydney, nước Australia (WSU).

2.Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV) - 500 tiêu chuẩn với 10 ngành/chuyên ngành.

TT

Ngành

Chuim ngành

Điểm trúng tuyển năm 2020

Mã đăng ký xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Kinc doanh nông nghiệp (1)

--

16.00

7620114

A00, A01, D01, D07

30

2

Quản trị tởm doanh

- Quản trị

16.00

7340101

A00, A01, D01, D07

60

3

Kinh donước anh tế

--

16.00

7340120

A00, A01, D01, D07

70

4

Marketing

--

--

7340115

A00, A01, D01, D07

60

5

Tài chủ yếu - Ngân hàng

- Ngân hàng

16.00

7340201

A00, A01, D01, D07

60

6

Kế toán

- Kế toán doanh nghiệp

16.00

7340301

A00, A01, D01, D07

60

7

Thương mại năng lượng điện tử (1)

--

16.00

7340122

A00, A01, D01, D07

(Môn Toán thù hệ số 2)

30

8

Luật kinh tế

- Luật kinh doanh

--

7380107

A00, A01, D01, D96

40

9

Quản trị dịch vụ phượt với lữ khách (1)

- Quản trị lữ hành

--

7810103

A00, A01, D01, D07

50

10

Ngôn ngữ Anh (1)

- Tiếng Anh tmùi hương mại

--

7220201

D01, D96

(Tiếng Anh thông số 2)

40

Ghi chú: (1) Các ngành có phạm vi tuyển chọn sinh vào toàn nước. Các ngành còn sót lại tuyển sinh học sinh tất cả hộ khẩu thường xuyên trú tại 13 thức giấc Đồng bởi sông Cửu Long gồm những: An Giang, Bạc Bẽo Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà soát Vinh, Vĩnh Long.

tin tức tuyển sinc tiếp tục được cập nhật tại: https://phongthanky.mobidaihoc.phongthanky.mobi.edu.vn/.