Bài thực hành số 9 tin học 12

     

Nội dung của Bài thực hành số 9: Bài thực hành tổng hợp sau đây nhằm mục đích giúp các em củng rứa lại những kĩ năng cơ phiên bản sử dụng Access như sản xuất cơ sở dữ liệu new bao gồm những bảng bao gồm liên kết bằng chế độ xây đắp, tạo ra biểu mẫu nhằm nhập dữ liệu, thiết kế chủng loại hỏi đáp ứng nhu cầu một số tận hưởng như thế nào đó và lập báo cáo nhanh khô bằng thuật sĩ cùng thi công đơn giản dễ dàng. Mời các em cùng theo dõi và quan sát nội dung cụ thể của bài thực hành.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 9 tin học 12

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Những bài tập cùng thực hành 9 Tin học 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp Bài tập cùng thực hành thực tế 9 Tin học tập 12

Bài 1

a) Tạo một DataBase new, đặt tên là hoc_tap.

b) Tạo các bảng tài liệu trong DataBase hoc_tap với cấu trúc được miêu tả vào bảng sau, đặt khóachính cho từng bảng, biểu lộ đặc thù cho những trường trong mỗi bảng:

Tên bảngTên trườngKhóachínhKiểu dữ liệu
BANG_DIEM

ID

Ma_hoc_sinh

Ma_mon_hoc

Ngay_kiem_tra

Diem_so

AutoNumber

Text

Text

Date/Time

Number

HOC_SINH

Ma_hoc_sinh

Ho_dem

Ten

Text

Text

Text

MON_HOC

Ma_mon_hoc

Ten_mon_hoc

Text

Text

Bảng 1. Bảng CSDLHOC_TAP

Gợi ý làm cho bài:

a)

Để tạo một CSDL new với tên là hoc_tap, tiến hành theo công việc sau đây:

Bước 1:Chọn lệnhFileNew;Bước 2:ChọnBlank Database, Xuất hiện nay vỏ hộp thoạiFile New Database( ightarrow)Gõ thương hiệu hoc_tap;Cách 3:Chọn vị trí giữ tệp. Nháp vào nútCreateđể chứng thực chế tạo ra tệp.

b)Tạo những bảng tài liệu vào DataBase hoc_tap với cấu trúc được miêu tả nlỗi bảng 1 làm việc bên trên, những em tiến hành theo những bước:

Bước 1.Chọn đối tượngTable( ightarrow)nháy đúpCreate Table in Design view;Bước 2.Nhập những thông số:Tên trường vào cộtField Name;Chọn phong cách dữ liệu trong cộtData Type;​Bước 3.Chỉ định khóa bao gồm (Primary key)Chọn trường có tác dụng khóa chính;Nháy nút ít hoặc lựa chọn lệnhEditchọnPrimary keytrong bảng chọnEdit;


*

*

*

*

hoặcnháy nút ít nên chuộtvào vùng trống của sổRelationshipschọnShowTable...vào bảng lựa chọn tắt. khi kia xuất hiện thêm vỏ hộp thoạiShow Table;Trong hộp thoạiShow Tablechọn các bảng (bang_diem, hoc_sinh, mon_hoc) bằng phương pháp chọn tên bảng rồi nháyAdd.

Cuối thuộc nháyClosenhằm đóng cửa sổShow Table.

Cách 4.Thiết lập mọt links giữabảngbang_diemvới bảnghoc_sinh:Các bảng vừa lựa chọn xuất hiện bên trên cửa ngõ sổRelationships;Bấm con chuột vào ngôi trường ma_hoc_sinh ở bang_diem, duy trì và kéo chuột quý phái trường ma_hoc_sinch ởhoc_sinh;Bấm chuột vào Create để tạo liên kết; (hình 2)Thông báo kết quả. (hình 3)


*

Hình 2. Tạo mối liên kếtgiữa bảng bang_diem với hoc_sinh


Hình 5.Kết trái thiết lập cấu hình mối link giữa bảng bang_diem, bảng hoc_sinh cùng bảng mon_hoc

Bài 3

Tạo biểu mẫu mã để nhập tài liệu mang đến bảng bang_diem.Nhập tài liệu cho tất cả bố bảng (dùng cả nhị cách: trực tiếp vào trang dữ liệu và dùng biểu mẫu vừa tạo).

Gợi ý có tác dụng bài:

Các làm việc thực hiện:

Cách 1. Khởi rượu cồn Acess, chọn File ( ightarrow)Open...( ightarrow)Chọn thương hiệu tệp tin hoc_tap;Cách 2.Chọn đối tượng Form( ightarrow)Bấm lưu ban loài chuột Create Form by Wizard;Bước 3.Chọn bang_diem nghỉ ngơi mục Table;Cách 4.Bấm đúp vào tên các trường ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so( ightarrow)Chọn Next;Cách 5.Chọn Columnar, lựa chọn Next;Bước 6.Chọn Standard, chọn Next;Cách 7.Gõ tên tệp tin bang_diem, lựa chọn xuất hiện the form lớn view or enter information, chọn Finish( ightarrow)Thông báo tác dụng tiến hành được.

Bài 4

Thiết kế một số trong những mẫu hỏi nhằm đáp ứng các những hiểu biết sau:

a) Hiển thị bọn họ thương hiệu của một học sinh (ví dụ "Trần Lan Anh") cùng rất điểm vừa phải của học tập sinhđó.

Xem thêm: Phim Truyện: Vực Thẳm Vô Hình, Phim Truyền Hình: Vực Thẳm Chiều Trôi

c) Danh sách học viên tất cả họ với thương hiệu, điểm môn Toán thù và thu xếp theo ngày soát sổ.

Gợi ý có tác dụng bài:

a) Đểhiển thị họ tên của học sinh Trần Lan Anh cùng với điểm vừa phải của em này, ta tiến hành theo quá trình dưới đây:

Cách 1. Chọn Queries vào cửa sổ cửa hàng dữ liệu hoc_tap;Bước 2. Bnóng đúp chuột vào Creat query in kiến thiết view;Cách 3. Chọn bảng hoc_sinh, chọn add, chọn bảng bang_diem, lựa chọn add, chọn Close. (hình 6)


Hình 6.

Bước 4. Bnóng lưu ban chuột vào các trường: ho_dem, ten ở bảng hoc_sinh;Cách 5. Bấm đúp con chuột vào trường diem_so sinh hoạt bảng bang_diem. (hình 7)


Hình 7.

Bước 6. Trên chiếc Criteria, cột ho_dem( ightarrow)nhập "Trần Lan"; cột ten( ightarrow)nhập "Lan";Cách 7. Bấm phím đề xuất con chuột bên trên cột diem_so, chọn Totals;Cách 8. Trên loại Totals, cột diem_so, chọn avg;(hình 8)


Hình 8.

Cách 9. Nháy nút
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runnhằm thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất bên trên trang dữ liệu của mẫu hỏi (hình 9).


Hình 9.

Bước 10.Chọn File ( ightarrow)Save... ;Gõ tên mang lại chủng loại hỏi: Cau_a, chọn OK;

b) Để làm được bài xích này, đầu tiên những em cần xác định:

c) Tương từ bỏ câu b).

Bài 5

Tạo report list học sinh gồm: chúng ta tên, môn học tập, điểm.

Gợi ý làm cho bài:

Mlàm việc report làm việc cơ chế xây dựng với thực hiên những thao tác:

Trong cửa sổ cửa hàng dữ liệu hoc_tap, lựa chọn report, bnóng đúp con chuột vào Create report by using wizarrd;Chọn bảng hoc_sinh, bấm đúp con chuột vào ngôi trường ho_dem, ten;Chọn bảng bang_diem, bnóng đúp chuột vào ngôi trường diem_so;Chọn bảng mon_hoc, bnóng đúp con chuột vào trường ten_mon_hoc;Chọn trườngten_mon_hoc nhằm gộp nhóm( ightarrow)Chọn Next;

Chọn hàm tính trung bình mang đến cột điểm số:

Chọn Summary Options.. ;Chọn hàm Avg, lựa chọn OK;Chọn Next cha lần.

Lưu báo cáo:

Vào File( ightarrow)Save;Gõ tên file: hoc_sinh, lựa chọn Pđánh giá the report.Chọn Finish;Thông báo kết quả.